Zobacz również:
"Czarna magia wyceny", czyli jak zrozumieć sprawozdania finansowe Czego nie mówić podczas rozmowy z potencjalnym inwestorem? Dlaczego nie możesz sprzedać swojej firmy? Dobra oferta sprzedaży firmy – jak ją przygotować? Dokumenty niezbędne przy sprzedaży firmy Jak kupić nieruchomość dla branży hotelarsko-gastronomicznej? Jak sprzedać firmę? Profil potencjalnego nabywcy Jak sprzedać restaurację w 90 dni? Jak stworzyć ofertę, która przyciągnie uwagę inwestorów? Jak znaleźć dobrego inwestora lub wspólnika? Jak znaleźć dobrego partnera biznesowego? Jakich błędów unikać przy sprzedaży firmy? Kupno nieruchomości komercyjnej krok po kroku Metody wyceny, czyli jak wycenić wartość swojego przedsiębiorstwa? Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Opodatkowanie przy sprzedaży przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Projekt sprzedaż firmy. Jak zacząć by skończyć z sukcesem? Projekt sprzedaż firmy. Samemu czy z doradcą? Promowanie ogłoszeń na portalu Przewodnik inwestora - jak inwestować w nieruchomości komercyjne pod wynajem? Rozważam sprzedaż firmy, co powinienem wiedzieć? Sprzedaż firmy w formie spółki komandytowej (sp. k.) a skutki podatkowe Sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej krok po kroku Sprzedaż sklepu - jak na tym zyskać i na co uważać? Sprzedaż udziałów lub akcji w spółce kapitałowej a podatki Sukcesja jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela Techniki negocjacji, czyli jak przeprowadzić transakcję kupna-sprzedaży firmy Wybór odpowiedniego doradcy w procesie sprzedaży firmy – kluczowe kryteria i etapy współpracy
Czy wycena firmy to też wycena nieruchomości?
12 października 2023

Czy wycena firmy to też wycena nieruchomości?

W procesie inwestycyjnym niezależnie od tego, czy rozważamy zakup firmy, czy nieruchomości, kluczowym krokiem jest określenie ich wartości. Jednak wycena firmy i wycena nieruchomości to dwa zupełnie różne procesy związane z oceną wartości aktywów.


Zazwyczaj są przeprowadzane oddzielnie przez specjalistów w odpowiednich dziedzinach. Wycena firm i wycena nieruchomości wymagają różnych umiejętności i wiedzy. Wycena firmy często jest bardziej złożona ze względu na różnorodność czynników wpływających na jej wartość, takich jak przepływy pieniężne, ryzyko biznesowe i innych czynników związanych z operacjami firmy. Wycena nieruchomości, choć również skomplikowana, koncentruje się na określeniu wartości fizycznego obiektu nieruchomości.

Przedstawiamy podstawowe różnice między wyceną firmy a wyceną nieruchomości.

Przedmiot wyceny


Wycena firmy (inaczej nazywana wyceną przedsiębiorstwa lub biznesu) polega na określeniu wartości firmy jako całości, uwzględniając jej aktywa, pasywa, przychody (przeszłe i przyszłe), koszty, reputację, markę, klientów, pracowników i wiele innych czynników. Wycena firmy jest stosowana w celu ustalenia jej wartości rynkowej w kontekście potencjalnej sprzedaży, fuzji, przejęcia, pozyskania inwestora lub choćby w ramach procesów spadkowych.

Natomiast wycena nieruchomości dotyczy oceny wartości konkretnej nieruchomości, takiej jak dom, mieszkanie, grunt, magazyn, zakład produkcyjny czy inny budynek komercyjny. Wycenianie nieruchomości uwzględnia czynniki takie jak lokalizacja, stan techniczny, dostępne przyłącza, pozwolenia, powierzchnia, zastosowanie oraz dane rynkowe dotyczące transakcji podobnych nieruchomości.

Metody wyceny


W przypadku wyceny biznesu używa się różnych metod, takich jak metoda dochodowa (np. DCF – discounted cash flow), metoda porównawcza (analiza cen rynkowych podobnych firm), metoda kosztowa (wycena na podstawie kosztów związanych z odtworzeniem firmy) oraz inne. Nierzadko wynik wyceny poszczególnych metod jest ze sobą zestawiany (np. wagowo) celem ustalenia najbardziej obiektywnej wartości.

W wycenie nieruchomości również stosuje się różne metody, na przykład: metodę porównawczą (porównanie nieruchomości do podobnych obiektów na rynku), metodę dochodową (obliczenia oparte na przepływach pieniężnych generowanych przez nieruchomość) oraz metodę kosztową (ocena kosztów odtworzenia nieruchomości).

Czynniki wpływające na wycenę


Określenie wartości przedsiębiorstwa jest procesem skomplikowanym i wielowymiarowym. Przykładowe kwestie, które należy uwzględnić przy określaniu wartości przedsiębiorstwa to: przepływy pieniężne (czyli ile firma zarabia, a ile wydaje), stopień ryzyka finansowego związanego z działalnością firmy, aktywa i pasywa, perspektywy wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa, konkurencyjność i pozycja firmy na rynku, zespół zarządzający firmą (udokumentowana skuteczność zespołu może ponieść wycenę) oraz ogólne warunki rynkowe w momencie wyceny.

W wycenie nieruchomości główne czynniki to lokalizacja, rynek nieruchomości, stan techniczny, dostępność usług publicznych i infrastruktury, a także czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany przepisów prawnych i ekonomiczne.

Podsumowanie


Choć wycena firmy i wycena nieruchomości są różnymi procesami, mogą na siebie wzajemnie wpływać, szczególnie w kontekście nieruchomości komercyjnych. Na przykład na wartość nieruchomości mogą wpływać wynajmujące ją firmy, a wartość przedsiębiorstwa może zależeć od jego aktywów nieruchomościowych, szczególnie jeśli są one kluczowe dla pełnej operatywności firmy. W praktyce wiele transakcji łączy te dwie dziedziny w procesach fuzji, przejęć lub inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Podsumowując, zarówno wycena firmy, jak i wycena nieruchomości są istotnymi procesami w świecie inwestycji. Różnią się jednak pod wieloma względami, od przedmiotu oceny po zastosowane metody i czynniki wpływające na wartość. W obu przypadkach warto skorzystać z usług profesjonalnych ekspertów w dziedzinie wyceny, aby dokładnie określić wartość i uniknąć błędów w procesie inwestycyjnym.

Autor: SprzedamBiznes.pl
globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków