Przedsiębiorstwo - platforma internetowa wspierająca pracę agenta nieruchomości • Cena: 254 500 zł
 • Przychody: 160 000 zł
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2013
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo upadłego jako całość, z wyłączeniem środków pieniężnych za cenę łączną nie niższą niż 254 500zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

Wszelkie informacje na temat przedsiębiorstwa i sprzedaży przekażę telefonicznie.


Nieruchomości i urządzenia

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:
- oznaczenie indywidualizujące (nazwa przedsiębiorstwa),
- ruchomości stanowiące sprzęt elektroniczny i wyposażenie biura,
- 100% udziałów w spółce,
- znak graficzny chroniony stanowiący dobro niematerialne,
- prawa autorskie do platformy obrotu nieruchomościami – prawa majątkowe do dobra niematerialnego w postaci systemu służącego do prowadzenia obrotu nieruchomościami on-line,
- domena internetowa.


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków