Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o. • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Pakiet większościowy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (postępowanie upadłościowe przed Sądem Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych do sygn. KR1S/GUp-s/281/2024), ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:

1. 385 udziałów w spółce Szalona Lokomotywa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000619618);
2. 399 udziałów w spółce Nature and Medicine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000619824).

Z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 182(1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, osoby zainteresowane nabyciem ww. udziałów mogą złożyć do syndyka drogą elektroniczną poprzez wiadomość na niniejszym portalu wniosek o przedstawienie indywidualnej oferty nabycia wraz z propozycją ceny, nie później niż w terminie do 30 czerwca 2024 roku


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Upadłość udziałowca.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków