Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności w toku upadłości AMBROZJA Marek Organistka • Cena: 67 124 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

OBWIESZCZENIE
syndyk masy upadłości Marka Organistki
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności


Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
a. wierzytelność wobec spółki Ambrozja Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszewicach (KRS: 0000374470) wynikająca z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 22 września 2020 roku w sprawie o sygn. akt IX GNc 693/20, tj. kwoty 111 872,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz dalszymi należnościami ubocznymi – szczegółowo opisanymi w nakazie zapłaty, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 60% wartości nominalnej wierzytelności należności głównej (tj. nie niższą jak 67 123,20 zł);
b. wierzytelność wobec spółki Ambrozja Sp. z o.o. z siedzibą w Bartoszewicach (KRS: 0000374470) wynikającej z prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie o sygn. akt IX GNc 90/18, tj. kwoty 163 390,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz dalszymi należnościami ubocznymi – szczegółowo opisanymi w nakazie zapłaty, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 60% wartości nominalnej wierzytelności należności głównej (tj. nie niższą jak 98 034,06 zł).
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 02 lutego 2022 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż M. Organistka Bartoszewice”.
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania, na konto masy upadłości w BZ WBK S.A. 36 O/Poznań 34 1090 2590 0000 0001 3037 1265.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
6. Z Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

likwidacja masy upadłości

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków