Sprzedaż udziałów - spółdzielnie mieszkaniowe • Cena:
 • Przychody: 3 500 000 zł
 • Dochody: 500 000 zł
 • Rok założenia: 2016
 • Liczba pracowników: 3
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Szukamy inwestora/-rów, którzy przejmą udziały w sp. z o.o. Spółka ma podpisane kontrakty na 3,5 mln zł ze spółdzielniami mieszkaniowymi. W umowie nie ma zakazu cesji. Spółdzielnie zdeponowały 300.000 zł na swoim koncie w celu zabezpieczenia transakcji. Możliwość przejęcia jednego udziału za 3,5 zł + Vat po roku czasu planowana wartość udziału to 4,2 zł + Vat.
Możliwości rozwoju:
Jest realizowany projekt emisji obligacji na przyszłą budowę osiedla mieszkalnego.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe

Pomogę przy przepisaniu na nowy zarząd spółki.


Powód sprzedaży

Konieczność pozyskania nowych 8 wspólników, ponieważ kontrakty są prowadzone na 8-śmiu budynkach w woj. zachodniopomorski. Tylko większa ilość inwestorów będzie mogła zając się zarzadzaniem budynkami i ich rewitalizacją.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków