Serwis urządzeń marki APPLE - zwrot inwestycji 1 rok • Cena: 320 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2020
 • Liczba pracowników: 2
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐣ę 𝐨𝐠ó𝐥𝐧𝐞:
Do sprzedania profesjonalnie wyposażony serwis urządzeń marki Apple w centrum Warszawy (metro Ratusz-Arsenał, Kino Femina) wraz ze sprzętem, pracownikami.
Firma działająca pod marką „CHOISE” od 3 lat.

Sprzęt i umiejętności serwisantów pozwalają wykonywać nawet najtrudniejsze naprawy urządzeń takich jak MacBook, iPhone, iPad, iMac, a również laptopów i telefonów innych marek.

⁃ Jest możliwość przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki płyt głównych z dalszymi naprawami, a także wymienienie wszystkich usterek modułowych (takich jak wymiana ekranu, baterii, obudowy lub taśm przycisków)

⁃ Ze sprzętu dostępna jest pełna linia do regeneracji ekranów (osobna działalność wewnątrz firmy).
Dostępne są również: profesjonalny mikroskop, stacja lutownicza, hotair, separatory o różnych rozmiarach, laser do cięcia tylnych paneli i ramek z ekranów, sprężarka, autoklaw, debubbler, pompa próżniowa i wszystko, co może może się przydać do ciągłej pracy.


𝐃𝐨𝐜𝐡ó𝐝, 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐞, 𝐢𝐧𝐰𝐞𝐬𝐭𝐲𝐜𝐣ę, 𝐨𝐛𝐫𝐨𝐭𝐲:

Centrum serwisowe funkcjonuje do dziś i generuje przychody. Nie ma potrzeby zawieszania biznesu w celu przeniesienia działalności. Firma jest dochodowa od drugiego miesiąca otwarcia do dziś, działa pod tą marką 3 lata (baza klientów zbierała się ponad 6 lat);

Całkowicie wprowadzimy do wszystkich przepływów pracy.
Istnieje zastrzeżony znak towarowy / Marka.
Firma jest sprzedawana wraz z dostosowanymi kanałami pozyskiwania nowych klientów.

Oddajemy w całości cały dział marketingu, dobrze zaprojektowaną przez projektantów stronę marki, system zarządzania serwisem i pracą z klientami, a także bazę stałych klientów.
Nie będziecie musieli szukać wykwalifikowanej kadry, ponieważ nasi mistrzowie zajmują się pełną gamą napraw płyt głównych, czytają schematy, pracują szybko i sprawnie.

Obroty serwisu w 2021 roku wyniosły 695.000 zł z samych napraw i ponad 120.000 zł ze sprzedaży części oraz akcesoriów. Wszystkie liczby są przejrzyste i jesteśmy gotowi żeby je potwierdzić.

Wysoki potencjał rozwoju, metoda łączenia nowych kanałów sprzedaży (wszystko, co zrobiliśmy wcześniej, udało nam się tylko na jedynym kanale reklamowym), wraz z rozwojem SEO i Social Media przewiduje się zwiększenie przychodów conajmniej w 1.5-2 razy.

Koszty utrzymania biznesu są bardzo zoptymalizowane - możecie łatwo pokryć miesięczne opłaty.
Ogromnym plusem jest biuro ze świeżym remontem, które dzieli się na dwie kondygnacje - strefę klienta i strefę warsztatową, znajdującą się w samym centrum Warszawy przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic. Koszt wynajmu lokalu są bardzo niskie, uwzględniając lokalizację oraz sytuację na rynku nieruchomości.


𝐂𝐄𝐍𝐀 𝐈 𝐏𝐎𝐖Ó𝐃 𝐒𝐏𝐑𝐙𝐄𝐃𝐀Ż𝐘:

Powodem sprzedaży przedsiębiorstwa jest przeprowadzka do innego kraju w celu kontynuacji prowadzenia rodzinnej firmy w innej dziedzinie.
Cena za wszystko wymienione wyżej - 320 000 złotych.

Co jest wliczone w cenę?
- Biznes pod klucz
-Całe wyposażenie serwisu
- Przeszkolona i sprawdzona kadra
- Zapasy magazynowe zarówno akcesoriów jak i części zamiennych do napraw
- Urządzenia do kompleksowych napraw
- Kontakty dostawców sprawdzonych od lat (zarówno lokalnych jak i zagranicznych)
- Opatentowana marka, która jest już dobrze znana na rynku
- Duża baza klientów
- Dwa „złote” numery telefonów do serwisu i działu sprzedaży (o wartości 6.000 zł za każdy)
- Dział wsparcia marketingowego
- Profesjonalna strona WWW oraz wszystkie media społecznościowe
- Mocno rozpędzone budżetami kampanie reklamowe
- System zarządzania serwisem
- Szczegółowo opisane główne procesy biznesowe w celu szybkiego szkolenia nowych pracowników

+ Czas adaptacji po przeprowadzeniu transakcji 1 miesiąc
W tym okresie w pełni pokażemy wszystkie niuanse pracy, a sami zobaczycie, jak działa ten biznes od wewnątrz i jaki zysk generuje
Ten projekt jest zbudowany z wielką inwestycją i jeszcze większą pasją. Naprawdę chcemy znaleźć kogoś, kto potraktuje tą sprawę jak swoje dziecko, a swoją wiedzą i wizją jeszcze bardziej ją wzmocni. Ta cena jest niczym w porównaniu z korzyścią, jaką właściciel uzyska prowadząc to przedsięwzięcie.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru naszego wyznawcy. Naprawdę ważne jest dla nas, aby ta marka nadal się rozwijała a my widzieliśmy, że nie zmarnowaliśmy czasu i ktoś realizował wszystkie nasze plany.
--- Общая информация --- :

Продается профессионально оборудованный сервис устройств марки Apple в центре Варшавы (метро Ratusz-Arsenal, Kino-Femina) вместе с оборудованием и сотрудниками.
Фирма действует под названием «CHOISE” 3 года.

Оборудование и навыки сервисных специалистов позволяют выполнять даже самый сложный ремонт таких устройств, как MacBook, iPhone, iPad, iMac, а также ноутбуков и телефонов других марок.

⁃ В сервисе есть возможность проведения детальной диагностики материнских плат с дальнейшим ремонтом, а также замены всех модульных неисправностей (например, замену экрана, аккумулятора, корпуса или кнопочных шлейфов).

⁃ Из оборудования также доступна полная линия регенерации экранов (отдельная деятельность внутри компании). Также доступны: профессиональный микроскоп, паяльная станция, hotair, сепараторы разных размеров, лазер для резки задних панелей и рам с экранов, компрессор, автоклав, debubbler, вакуумный насос и все, что вам может понадобиться для непрерывной работы.--- Доход, финансы, инвестиции, оборот --- :

! Сервисный центр функционирует до сих пор и приносит доход. Нет необходимости приостанавливать бизнес для смены владельца. Фирма приносит доход от второго месяца открытия до сегодня и действует под этой маркой уже 3 года (клиентская база собиралась уже более 6 лет).


! Мы полностью внедряем во все рабочие процессы.
Существует зарегистрированная торговый знак / марка.
Компания продается вместе с индивидуальными каналами для привлечения новых клиентов.

! Мы полностью отдаем весь отдел маркетинга, хорошо спроектированную дизайнерами сайт бренда, систему управления обслуживанием и работой с клиентами, а также базу постоянных клиентов.
Вам не придется искать квалифицированного персонала, ведь наши мастера занимаются полным спектром ремонта материнских плат, читают схемы, работают быстро и качественно.

! Оборот в 2021 году составил 695 000 злотых только на ремонт и более 120 000 злотых от продажи запчастей и аксессуаров. Все цифры прозрачны, и мы готовы их подтвердить.
Высокий потенциал развития, метод объединения новых каналов продаж (все, что мы делали раньше, мы делали только на единственном рекламном канале), с развитием SEO и социальных медиа прогнозируется увеличение доходов как минимум в 1.5-2 раза.


! Расходы на обслуживание бизнеса очень оптимизированы - вы сможете легко покрыть ежемесячные платежи. Огромным плюсом является офис со свежим ремонтом, который делится на два этажа - клиентская зона и мастерская, расположенная в самом центре Варшавы на одной из самых оживленных улиц. Стоимость аренды помещения очень низкие, тем более если брать во внимание сегодняшнее состояние рынка недвижимости.

--- Цена и причина продажи --- :

Причина продажи бизнеса - переезд в другую страну для продолжения ведения семейного бизнеса в другой области.
Цена за всё упомянутое выше -320 000 злотых.
Что входит в цену?
- бизнес под ключ
- всё оборудование сервиса
- обученный и проверенный персонал
- складские запасы как аксессуаров, так и частей для ремонта
- оборудование для комплексного ремонта
- контакты поставщиков, проверенных годами (как местных, так и зарубежных)
- запатентованный бренд, который уже хорошо известен на рынке
- большая клиентская база
⁃ два «золотых» телефонных номера для обслуживания и отдела продаж (стоимостью 6.000 злотых за каждый)
- отдел маркетинговой поддержки
⁃ профессиональный сайт и все социальные сети
- система управления сервисом
⁃ подробно описаны основные бизнес-процессы для быстрого обучения новых сотрудников

+ время адаптации после проведения сделки 1 месяц.
За этот период мы полностью покажем вам все нюансы работы, и вы сами увидите как работает этот бизнес изнутри и какую прибыль он приносит


Zapraszam do kontaktu :)


Nieruchomości i urządzenia

Ze sprzętu dostępna jest pełna linia do regeneracji ekranów (osobna działalność wewnątrz firmy).
Dostępne są również: profesjonalny mikroskop, stacja lutownicza, hotair, separatory o różnych rozmiarach, laser do cięcia tylnych paneli i ramek z ekranów, sprężarka, autoklaw, debubbler, pompa próżniowa i wszystko, co może może się przydać do ciągłej pracy.

Из оборудования также доступна полная линия регенерации экранов (отдельная деятельность внутри компании). Также доступны: профессиональный микроскоп, паяльная станция, hotair, сепараторы разных размеров, лазер для резки задних панелей и рам с экранов, компрессор, автоклав, debubbler, вакуумный насос и все, что вам может понадобиться для непрерывной работы.


Wsparcie posprzedażowe

Czas adaptacji po przeprowadzeniu transakcji 1 miesiąc
Całkowicie wprowadzimy do wszystkich przepływów pracy.
W tym okresie w pełni pokażemy wszystkie niuanse pracy, a sami zobaczycie, jak działa ten biznes od wewnątrz i jaki zysk generuje

Мы полностью внедряем во все рабочие процессы.
Время адаптации после проведения сделки 1 месяц.
За этот период мы полностью покажем вам все нюансы работы, и вы сами увидите как работает этот бизнес изнутри и какую прибыль он приносит


Powód sprzedaży

Powodem sprzedaży przedsiębiorstwa jest przeprowadzka do innego kraju w celu kontynuacji prowadzenia rodzinnej firmy w innej dziedzinie.

Причина продажи бизнеса - переезд в другую страну для продолжения ведения семейного бизнеса в другой области.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków