Sprzedam 40 procent udziałów w firmie inżynieryjnej/I will sell 40 percent of shares in an engineering company • Cena: 4 500 000 zł
 • Przychody: 7 000 000 zł
 • Dochody: 1 400 000 zł
 • Rok założenia: 2018
 • Liczba pracowników: 27
 • Adres internetowy: Ukryty
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Pakiet mniejszościowy

Opis oferty

Firma została założona 1 marca 1989 roku jako własność i działalność gospodarcza Pana Jerzego Lelito, który do dnia dzisiejszego jest głównym udziałowcem. Od początku swojej działalności firma realizuje zlecenia w zakresie zaawansowanych instalacji niskoprądowych dla budynków hotelowych, spa i administracji publicznej. Rozwój rynku i technologii oznaczał jednoczesny dynamiczny rozwój firmy oraz wprowadzanie nowych usług, w tym rozbudowę firmy o nowe działy wykonawcze związane z usługami instalacji elektrycznych i automatyki budynkowej. Firma zyskała status integratora instalacji wewnętrznych dla dużych budynków oraz infrastruktury zewnętrznej.

Po 29 latach działalności, w 2018 roku firma zmieniła swój status z działalności gospodarczej na spółkę prawa handlowego zarejestrowaną w sądzie rejestrowym. Podniesienie standardu działalności do rangi spółki handlowej jest elementem realizacji założeń rozwojowych w celu wprowadzenia firmy na giełdę.

The company was established on March 1, 1989 as the property and business activity of Mr. Jerzy Lelito, who to this day is the main shareholder. From the beginning of its activity the company has been realizing orders in the area of advanced low-current installations for hotel, spa and public administration buildings. The development of the market and technology meant simultaneous dynamic development of the company and implementation of new services, including the expansion of the company with new executive departments related to the services of electrical installations and building automation. The company has gained the status of an integrator of indoor installations for large buildings and outdoor infrastructure.

After 29 years of activity, in 2018 the company changed its status from a business activity
to a commercial law company registered in the registry court. Increasing the standard of
activity to the rank of a commercial company is an element of the implementation of
development assumptions in order to introduce the company to the stock exchange.


Nieruchomości i urządzenia

Firma posiada aktywa o wartości 2 milionów złotych.

The company has assets worth PLN 2 million


Wsparcie posprzedażowe

Gwarantujemy stałe zatrudnienie pracowników inwestora wraz z mieszkaniem służbowym i samochodem służbowym oraz miesięcznym wynagrodzeniem.

We guarantee permanent employment of the investor's employees along with a company apartment and a company car plus monthly remuneration


Powód sprzedaży

Rozwój firmy, wprowadzenie nowych działów oraz obsługa dużych kontraktów.

Company development, introduction of new departments and handling large contracts

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków