Udział w nieruchomości


Sprzedaż nieruchomości

  • Cena sprzedaży: 56 437 zł
  • Dodatkowe opłaty: –/mies.
  • Powierzchnia:
  • Pomieszczenia:
  • Kondygnacje:

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Radosława Staniszewskiego sprzeda z wolnej ręki udziały w wys. 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 212 o łącznej powierzchni użytkowej 39,12 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o numerze KW GD1G/00111977/8, za cenę nie niższą niż 56 437,5 zł, z tym zastrzeżeniem, że nabywca pokryje wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z nabyciem powyższego mienia, zaś zapłata całej ceny nastąpi przed podpisaniem umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości.

Sprzedaż prowadzona jest w postępowaniu upadłościowym Radosława Staniszewskiego toczącym się w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 462/21 - z wolnej ręki w formie konkursu ofert. Zainteresowani powinni składać lub przysyłać oferty do Syndyka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2023 r. (liczy się data wpływu). Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w kwocie 5 000,00 zł na rachunek masy upadłości najpóźniej do dnia 31 marca 2023 (liczy się data wpływu).

-Operat szacunkowy dostępny w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (czytelnia akt) oraz internetowo u syndyka Filipa Kozika.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków