Zaproszenie do negocjacji • Cena: 4 100 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 1996
 • Liczba pracowników: 20
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Agnieszka Repeć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Duet Centrum Hurtowe Agnieszka Repeć z siedzibą w Katowicach zaprasza do podjęcia negocjacji w zakresie
sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do działalności handlowej - sprzedaż hurtowa i detaliczna bielizny.
 
Agnieszka Repeć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Duet Centrum Hurtowe Agnieszka Repeć z siedzibą w Katowicach zaprasza do podjęcia negocjacji:
 
W zakresie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Duet Centrum Hurtowe, służącego do działalności handlowej – sprzedaż hurtowa i detaliczna bielizny, w skład którego wchodzi:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno – biurowym o powierzchni użytkowej 727,2 m2 oraz działka stanowiąca parking utwardzony kostką brukową o powierzchni ok. 500 m2, o łącznej wartości 2.243.480 zł:
a)  prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/2, 15/2, 16/2, 13/1, 28/13, o powierzchni 0,2765 HA położonej w Katowicach, przy ul. Dobrego Urobku 20 , dla której Sąd rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00019602/8;
b) prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/3, o powierzchni 0,0595 HA położonej w Katowicach, przy ul. Dobrego Urobku 20 , dla której Sąd rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00033246/8,
Prawo najmu lokalu znajdującego się w budynku „Galerii Handlowej” PIK, 1, składającego się z lokalu sklepowego oraz ubikacji, o łącznej powierzchni 74,8 m2 zawarta na czas nieokreślony,
Prawo najmu lokalu użytkowego położonego w Pszczynie, przy ul. Piastowskiej 20 o łącznej powierzchni 204,67 m2, zawarta na czas określony 5 lat,
Prawo najmu lokalu użytkowego położonej w Żorach przy ul. Moniuszki 2 o łącznej powierzchni 74,5 m2 zawartej na czas nieokreślony,
System sprzedaży internetowej B2B i B2C,
Zorganizowanego systemu dostaw towarów do odbiorcy końcowego na podstawie zawartych umów z usługodawcami,
Ruchomości – towar znajdujący się w magazynach o wartości 1 864 257,89 zł,
Wierzytelności i zobowiązania przedsiębiorstwa.

Nie dopuszcza się zbycie oddzielnie poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Przy czym możliwym jest nabycie przedsiębiorstwa bez nieruchomości. Nieruchomości mogą stanowić przedmiot najmu lub dzierżawy.
Dokumentację przedsiębiorstwa, w tym odpisy księgi wieczystej nieruchomości, operat szacunkowy, dokumenty geodezyjne i dokumenty techniczne, dokumentację przedsiębiorstwa, ruchomości można oglądać w dni robocze od dnia 1 kwietnia 2019 roku, w godzinach od 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: [dane ukryte].

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, a stanowi zaproszenie do rozpoczęcia rokowań. Zawarte na stronie informacje, w tym informacje umieszczone powyżej, nie stanowią zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego. Opis składników przedsiębiorstwa następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

Agnieszka Repeć zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zaproszeniu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów zaproszenia. Agnieszka Repeć zastrzega sobie również prawo do wycofania z ogłoszenia składników przedsiębiorstwa prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków