Wydawnictwo Edukacyjne wydające od 30 lat podręczniki, ćwiczenia, atlasy dla uczniów oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. • Cena: 2 500 000 zł
 • Przychody: 250 000 zł
 • Dochody: 120 000 zł
 • Rok założenia: 1997
 • Liczba pracowników: 5
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Na działalność Wydawnictwa składają się:
1. pozyskiwanie kandydatów na autorów podręczników do określonych przedmiotów szkolnych.
2. zawieranie umów z wybranymi autorami.
3. współpraca z autorami w procesie tworzenia podręcznika.
4. przygotowanie właściwej oprawy graficznej, kartograficznej itp, niezbędnych do wydania podręcznika lub innego dzieła.
5. przygotowanie do druku i druk nakładu dzieła.
6. dystrybucja.
Sukcesy Wydawnictwa to powszechna opinia o dobrej jakości podręczników i staranności wydawniczej dzieł, uznanie wśród nauczycieli i rodziców. Możliwości rozwoju firmy to przede wszystkim rozwinięcie dystrybucji, sieci sprzedaży. Jak w każdym przypadku, należy dbać o jakość wydawanych podręczników udoskonalać je, rozwijać dystrybucję, bo są to podstawowe warunki sprostania zagrożeniom rynkowym.


Nieruchomości i urządzenia

Na aktywa firmy składają się jej przede wszystkim jej marka, prawa autorskie do podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji oraz nakłady podręczników, ćwiczeń, atlasów dla uczniów oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Istnieje zbiór przygotowanych do wydania dzieł. Należy dodać jeszcze rozbudowany portal internetowy, zawierający bibliotekę wydanych dzieł w postaci elektronicznej. Firma nie jest zadłużona. zobowiązania są opłacane na bieżąco.


Wsparcie posprzedażowe

Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia nowego właściciela do wprowadzenia w specyfikę firmy, przekazanie kontaktów osobowych ważnych dla dobrego prowadzenia wydawnictwa przez okres niezbędny dla procesu pełnego przejęcia firmy.


Powód sprzedaży

Sprzedaż firmy związana jest z przejściem na emeryturę właścicieli.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków