Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo z nieruchomością • Cena: 2 303 847 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Grupy LM sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kawęczynku ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa Grupa LM sp. z o.o. (KRS: 0000350009, NIP: 1231205694, REGON: [dane ukryte]).

W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
· oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
· prawo własności nieruchomości przy ul. Prostej 109, 05-507 Słomczyn w miejscowości Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna, dz. gruntu o nr ewid. 96/25 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, o powierzchni 0,7778 ha wraz z zespołem wielofunkcyjnych budynków usługowych o pow. użytkowej 2 427,10 m2, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA5M/00423117/6,
· prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku,
· wierzytelności,
· majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
· tajemnice przedsiębiorstwa,
· księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności spółki jest najem i dzierżawa nieruchomości. Spółka jest stroną umów, które przynoszą comiesięczne zyski.

Cena minimalna: 2 303 846,36 złotych netto.
Wadium: 230 384,64 złotych.
Termin składania ofert: 7 listopada 2018 roku.
Otwarcie ofert: 9 listopada 2018 roku.

Warunki przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości a także opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zostaną udostępnione po kontakcie z Kancelarią.
Możliwości rozwoju:
Spółka jest stroną umów, które przynoszą comiesięczne zyski.


Nieruchomości i urządzenia

Ruchomości stanowią wyposażenie nieruchomości niezbędne do jej najmu i dzierżawy. 


Wsparcie posprzedażowe

Sprzedaż toczy się zgodnie z warunkami przetargu. 


Powód sprzedaży

W związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym. 

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków