Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo ENERGOPOL-SZCZECIN S.A. w upadłości • Cena: 109 144 208 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 1946
 • Liczba pracowników: 13
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Przedmiotem sprzedaży oferowanym w ramach Konkursu jest przedsiębiorstwo „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. w upadłości.
Sprzedaż realizowana jest w ramach likwidacji masy upadłości.
Oferty na zakup przedsiębiorstwa należy składać wyłącznie na piśmie - osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej - adresowanej na dane: Kancelaria Notarialna Joanna Ramęda-Pilip, Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna, Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin, w terminie do 9 września 2022 r., do godz. 16:00. Wymogi jakie musi spełniać oferta określa Regulamin, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się.
Otwarcie ofert nastąpi 13 września 2022 r. o godz. 10:00 w Szczecinie w Kancelarii Notarialnej Joanny Ramęda-Pilip, Radosław Ochrymowicz Notariusze spółka cywilna przy Al. Piastów 62/2, 70-332 Szczecin.


Nieruchomości i urządzenia

W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą składniki materialne i niematerialne w postaci:
- ośmiu nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinie, Policach, Świnoujściu oraz Dominikowie (w tym nieruchomość w Świnoujściu z pozwoleniem na budowę hotelu);
- ruchomości oszacowanych na łączną wartość 20.449.181,45 zł;
- 100% akcji spółki Energopol Development S.A. w Szczecinie;
- praw do znaku towarowych słowno-graficznego ENERGOPOL, słownego ENERGOPOL-SZCZECIN oraz nazwy przedsiębiorstwa „ENERGOPOL-SZCZECIN” wraz z prawem do domeny internetowej [dane ukryte];
- pozostałych składników niematerialnych, w tym referencji związanych ze zrealizowanymi przez „ENERGOPOL-SZCZECIN” S.A. kontraktami oraz prawami i obowiązkami wynikającymi z 13 umów o pracę.


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Likwidacja masy upadłości

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków