Przedszkole w Wilanowie • Cena: 750 000 zł
 • Przychody: 800 000 zł
 • Dochody: 320 000 zł
 • Rok założenia: 2009
 • Liczba pracowników: 6
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Oferta na długoterminowy i stabilny business. Przedszkole, położone w atrakcyjnej lokalizacji Wilanowa, łączącej miasteczko Wilanów i Zawady, dostosowane jest do pobytu 65 dzieci, funkcjonuje ponad 15 lat. Przekazujemy niezbędny produkt – usługę opieki przedszkolnej, która od wielu lat cieszy się uznaniem rodziców, zapewniając edukację na bardzo wysokim poziomie i wspaniałą opiekę dzieciom.

Transakcja obejmuje nabycie wszystkich praw wynikających z zawartych umów oraz wpisu do ewidencji placówek oświatowych (co uprawnia m.in. do otrzymywania dotacji na każdego ucznia w placówce), poprzez zmianę organu prowadzącego, a także nabycie całego majątku przedszkola niezbędnego do prowadzenia dalszej działalności. Dodatkowo zapewniamy elastyczne wsparcie, aby przejęcie przedszkola było jak najbardziej płynne.

Działalność prowadzona jest w budynku wynajmowanym w oparciu o umowę najmu na czas nieokreślony. Istnieje możliwość zamieszkania na części kondygnacji.

W okresie 2020-2022 przedszkole uzyskiwało przychody roczne w granicach 1,8 mln PLN. Obecna liczba dzieci w przedszkolu na poziomie 28 dzieci . Przychód w granicach 800 tys. PLN rocznie. Zatrudnionych jest 6 pracowników na umowę o pracę.

Całkowita cena sprzedaży wynosi 750 tys. PLN.

Brak zobowiązań finansowych związanych z działalnością przedszkola, poza comiesięcznymi zobowiązaniami bieżącymi. Brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych (jedynie odtworzeniowe zakupy wyposażenia).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi nabywcami. Dokumenty, a także inne informacje dotyczące przedszkola zostaną udostępnione potencjalnemu nabywcy po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności.


Nieruchomości i urządzenia

Wyposażenie budynku i placu zabaw, kontynuacja dotacji, zatrudniona kadra.


Wsparcie posprzedażowe

Oferujemy wsparcie i pomoc przy kontaktach z rodzicami, pracownikami, kontrahentami.


Powód sprzedaży

Powody osobiste.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków