Doctor BUH - znak towarowy na Europę, Anglię i Irlandię (branża konopna) • Cena: 1 000 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2021
 • Liczba pracowników: 0
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Trade mark DOCTOR BUH Europe + England, Northern Ireland - Cannabis.
I am selling the DOCTOR BUH trademark. Mark accepted in the European Union, England and Northern Ireland. Alternativelly, I will cooperate to sell products under this brand.

Categories in England and Ireland in picture.
European categories :
EN - 5Pharmaceuticals and natural remedies; Cannabis for medicalpurposes; Herbal extracts for medical purposes; Plant andherb extracts for medicinal use; Food supplements; Localanaesthetics; Analgesics; Antibiotics; Tinctures for medicalpurposes; Smoking herbs for medical purposes.
EN - 10Condoms; Contraceptives, non-chemical.
EN - 34Herbs for smoking.
EN - 35Business assistance, management and administrative services; Business supervision; Business planning services;Marketing; Advertising, marketing and promotional consultancy, advisory and assistance services; Distribution ofadvertising, marketing and promotional material; Retail services in relation to condoms; Wholesale services in relationto condoms; Retail services in relation to pharmaceuticalsand natural remedies; Wholesale services in relation to pharmaceuticals and natural remedies; Retail services in relationto personal vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings and solutions therefor; Wholesale services in relation topersonal vaporisers and electronic cigarettes, and flavouringsand solutions therefor; Retail services in relation to articlesfor use with tobacco; Wholesale services in relation to articlesfor use with tobacco; Retail services in relation to printedmatter, and stationery and educational supplies; Wholesaleservices in relation to printed matter, and stationery and educational supplies; Retail services in relation to householdutensils for cleaning, brushes and brush-making materials;Wholesale services in relation to household utensils forcleaning, brushes and brush-making materials; Retail servicesin relation to cosmetic preparations for skin care; Wholesaleservices in relation to cosmetic preparations for skin care;Retail services in relation to cosmetics; Wholesale servicesin relation to cosmetics; Retail services in relation to sanitarypreparations and articles; Wholesale services in relation tosanitary preparations and articles; Retail services in relationto medicinal oils; Wholesale services in relation to medicinaloils; Retail services in relation to cannabis for medical purposes; Wholesale services in relation to cannabis for medicalpurposes; Retail services in relation to foodstuffs; Wholesaleservices in relation to foodstuffs; Retail services relating tofood.
EN - 41Educational advisory services; Training; Audio, video andmultimedia production, and photography; Providing onlineelectronic publications, not downloadable; Practical training [demonstration]; Educational seminars; Workshops for educational purposes.
EN - 44Horticulture; Gardener and gardening services; Agriculture,horticulture and forestry services; Planting of flora; Consultancy relating to the cultivation of plants; Cultivation ofplants; Plant nursery services; Rental of equipment for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry; Providingmedical information; Health spa services for health and wellness of the body and spirit; Medical counseling; Medicalconsultations; Medical information.

Regards
Damian


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków