Centrum wystawienniczo-handlowo-usługowe w Opolu • Cena: 50 605 154 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki EMIR 75 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, szczegółowo opisanego w wycenie sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, obejmującego:
-prawo użytkowania wieczystego gruntu, działka 351/2, o pow. 29777 m2, arkusz mapy 6, obręb Zakrzów, miasto Opole
-prawo własności budynków i budowli o łącznej pow. użytkowej 24683m2, stanowiących CENTRUM WYSTAWIENNICZO-HANDLOWO-USŁUGOWE, położone w OPOLU, przy ul.Kępskiej 8. Księga wieczysta OP1O/00085900/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
-ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne
Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy obejmującą całość nieruchomości oraz ruchomości.
Cena wywoławcza stanowiąca 90% wartości oszacowania wynosi 50.605.154,04 zł ( słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 04/100 ).
W/w cena wywoławcza może zostać podwyższona o podatek Vat w wysokości 23%
w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego.
Pisemne oferty na zakup w/w przedsiębiorstwa należy składać do dnia 29.01.2021r. do godz. 15, na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas Norbert Klimas, ul. Kościuszki 13/8, 45-062 Opole.
Składane oferty winny spełniać wymogi określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości Santander Bank Polska S.A. BIC/SWIFT: WBKPPLPP, IBAN:PL o numerze 71 1090 2226 0000 0001 4191 0656, w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), do dnia 28.01.2021.
Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości).
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży, regulaminu, oględzin nieruchomości oraz opisu i oszacowania pod nr tel. [dane ukryte], [dane ukryte] oraz na stronie internetowej [dane ukryte].


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków