Syndyk sprzeda zakład produkcji drzwi • Cena: 26 533 800 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Door-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kartoszynie (NIP: 5842414839, REGON: [dane ukryte], KRS: 0000019387) ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
1. Przedmiotem przetargu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa działającego pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DOOR-POL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartoszynie (84-110) ul. Budowlana nr 4, KRS 0000019387, REGON: [dane ukryte], NIP: 5842414839, w upadłości w rozumieniu art. 551 k.c. tj. jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki - wyłącznie w części zlokalizowanej w miejscowości Kartoszyno ul. Budowlanych 8 – obejmującej:
a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr 199/1, 199/120, 199/121 o łącznej powierzchni 2,1307 ha, położonej w miejscowości Kartoszyno przy ulicy Budowlanych 8, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. Pomorskie, które objęte są księgami wieczystymi Kw nr GD2W/00048777/9, GD2W/00034832/2, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) środki techniczne położone na ww. opisanej nieruchomości:
Hala nr 1:
• Linia produkcji drzwi BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia pakowania GRASO
• Pilarka tarczowa formatowa „ALTENDORF"
• Oklejarka płaszczyzn drzwiowych BARBERAN:
• Automatyczna linia pakowania ROBOPAC
• Szorowarka samojezdna KERCHER
Hala nr 2:
• Linia załadunku BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia do oklejania płaszczyzn profilowych Postforming HOMAG
• Linia do oklejania folią profili ościeżnic FRIZ
• Linia montażowa KRAFT
• Piła radialna, ukosowa do cięcia poprzecznego KRAFT
• Rębak WEIMA
• Strugarka czterostronna WEINIG UNIMATE 23E
• Piła do rozkroju wielkich formatek HOLZMA
• Linia do rozkroju PAUL HOLZMA
• Rama montażowa ściskowa
Hala nr 3:
• Piła ukośnica dwugłowicowa FWB
• Piła ukośnica dwugłowicowa
• Wiertarka wielowrzecionowa SCM TOP 35
• Pilarka tarczowa JAROMA
c) Materiały do produkcji, półprodukty i produkty.

2. Raport z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz załącznikami udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
3. Cena wywoławcza wynosi 26.533.800,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).

4. Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 2022 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).

5. Wymagane jest wadium w wysokości 2.653.380,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 0/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "DOOR-POL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości pod nr rachunku prowadzonym w banku ING Bank Śląski 57 1050 1764 1000 0090 8125 2422 (posiadacz rachunku: Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Sp. z o.o.) najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2022 r.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 sierpnia 2022 r., godz. 12.30, sala B.65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, 80-126 Gdańsk ul. Piekarnicza 10.

7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy pod sygn. VI GUp 194/21 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. [dane ukryte], e-mail: *********************


Nieruchomości i urządzenia

a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działki nr 199/1, 199/120, 199/121 o łącznej powierzchni 2,1307 ha, położonej w miejscowości Kartoszyno przy ulicy Budowlanych 8, gmina Krokowa, powiat pucki, woj. Pomorskie, które objęte są księgami wieczystymi Kw nr GD2W/00048777/9, GD2W/00034832/2, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) środki techniczne położone na ww. opisanej nieruchomości:
Hala nr 1:
• Linia produkcji drzwi BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia pakowania GRASO
• Pilarka tarczowa formatowa „ALTENDORF"
• Oklejarka płaszczyzn drzwiowych BARBERAN:
• Automatyczna linia pakowania ROBOPAC
• Szorowarka samojezdna KERCHER
Hala nr 2:
• Linia załadunku BURKLE
• Linia do obróbki skrzydeł drzwiowych HOMAG
• Linia do oklejania płaszczyzn profilowych Postforming HOMAG
• Linia do oklejania folią profili ościeżnic FRIZ
• Linia montażowa KRAFT
• Piła radialna, ukosowa do cięcia poprzecznego KRAFT
• Rębak WEIMA
• Strugarka czterostronna WEINIG UNIMATE 23E
• Piła do rozkroju wielkich formatek HOLZMA
• Linia do rozkroju PAUL HOLZMA
• Rama montażowa ściskowa
Hala nr 3:
• Piła ukośnica dwugłowicowa FWB
• Piła ukośnica dwugłowicowa
• Wiertarka wielowrzecionowa SCM TOP 35
• Pilarka tarczowa JAROMA
c) Materiały do produkcji, półprodukty i produkty


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

postępowanie upadłościowe spółki

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków