Syndyk sprzeda wierzytelności • Cena: 7 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy: Ukryty
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

OBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości – wierzytelności
(sygn. akt: XI GUp 348/21; sygn. akt: 492/21)

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży są:
a) wierzytelność pieniężna z tytułu czynszów dzierżawnych nieruchomości przy ul. Narutowicza 77 w Lesznie o wartości nominalnej w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100),
wchodząca w skład masy upadłości dłużnika Mariana Burzyńskiego (sygn. akt: XI GUp 348/21);
b) wierzytelność pieniężna z tytułu czynszów dzierżawnych nieruchomości przy ul. Narutowicza 77 w Lesznie o wartości nominalnej w kwocie 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100), za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą jak 100% wartości oszacowania, tj. za cenę 7 000,00 zł (siedem tysięcy złotych 00/100),
wchodząca w skład masy upadłości dłużnika Marii Szymczak (sygn. akt: XI GUp 492/21).
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 23 września 2021 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Marian Burzyński” lub „sprzedaż Maria Szymczak”.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
5. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie (tel. 618417109). Z Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:00.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Likwidacja masy upadłości

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków