Syndyk sprzeda udziały w spółce Biogarden GBW Sp. z o.o. • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Pakiet większościowy

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Brauna – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: KI1L/GUp-s/298/2023, zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących możliwości nabycia 150 udziałów o wartości nominalnej 7 500 zł w spółce Biogarden GBW Sp. z o.o., KRS: 0001014634, NIP: 5472235730.

Bliższe informacje o przedmiocie sprzedaży są dostępne w Kancelarii Syndyka – Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego za pośrednictwem tel.: (22) 185 51 60 oraz e-mail: ************************.

Oferty w formie pisemnej ze wskazaniem proponowanej ceny nabycia należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź w wersji elektronicznej (oferta z podpisem osoby uprawnionej przesłana w formie skanu) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ******************** w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 roku.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków