Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo z wolnej ręki • Cena: 1 820 951 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk masy upadłości Mardtec sp. z o.o. w Szpetalu Górnym w upadłości sprzeda z wolnej ręki przedsiębiorstwo, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej spółki zajmującej się realizacją i montażem produktów końcowych na statki pasażerskie. Sprzedaż nastąpi z wolnej ręki w drodze konkursu ofert organizowanego przez syndyka. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 1 820 951,27 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 27/100).

Zainteresowanym osobom udostępnione zostaną opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz warunki konkursu ofert po wcześniejszym kontakcie mailowym z syndykiem pod adresem e-mail ***************** bądź kontakcie telefonicznym - pod numerem telefonu [dane ukryte].

W przypadku zainteresowania zakupem należy w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. złożyć pisemną ofertę zawierającą wszelkie dane i informacje wskazane w Warunkach konkursu ofert.

Oferta winna być przesłana na adres Kancelarii Syndyka:

Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne sp. z o.o.
ul. Dworcowa 8/2,
84-200 Wejherowo,

drogą pocztową (za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku, o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 84-200 Wejherowo.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków