Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo z nieruchomością • Cena: 3 100 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa Grupa LM sp. z o.o. (KRS: 0000350009, NIP: 1231205694, REGON: [dane ukryte]).

Cena minimalna: 3 100 000,00 złotych netto.
Wadium: 310 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2018 roku.
Otwarcie ofert: 8 sierpnia 2018 roku, godz. 12.45.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty 8 sierpnia 2018 roku odbędzie się aukcja.
Warunki przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości a także opis i oszacowanie przedsiębiorstwa zostaną udostępnione po kontakcie z biurem Syndyka.
Sprzedaż toczy się zgodnie z Warunkami przetargu.
Spółka jest stroną umów, które przynoszą comiesięczne zyski.


Nieruchomości i urządzenia

W skład przedsiębiorstwa wchodzi:
- oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
- prawo własności nieruchomości w miejscowości Kawęczynek, gmina Konstancin-Jeziorna, o powierzchni 0,7778 ha wraz z zespołem wielofunkcyjnych budynków usługowych o pow. użytkowej 2 427,10m kw.,
- prawa własności ruchomości wskazanych w załączniku,
- wierzytelności,
- majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
- tajemnice przedsiębiorstwa,
- księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

W związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków