Syndyk sprzeda Call Center działające i kompletne • Cena: 189 800 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Contact Logic Sp. z o.o w upadłości (dalej: ZPC), oszacowaną na łączną kwotę 189.800,00 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu; VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu upadłościowym Contact Logic Sp. z o.o w upadłości (sygn. akt. VIII GUp 65/19) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego (dalej: ZPC), w postaci: meble (boksy konsultantów) (78 sztuk), zestaw komputerowy – jednostka centralna, klawiatura, monitor, mysz (78 sztuk), klimatyzator, serwerownia (platforma i wyposażenie), zasilacz APC, Infrastruktura kablowa LAN, Klimatyzator (inwestycja w obcy środek), Oprogramowanie WindTelecom (78 sztuk), Microsoft Server Standard, Microsoft SQL SVR 2014. Wartość oszacowania ZPC wynosi 189.800,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 189.800,00 zł.
Oferty należy składać do dnia 18.03.2020 roku do godziny 12.00 w Biurze Notarialnym Notariusz Małgorzaty Gardy przy Al. Armii Krajowej 6a/3, 50-514 Wrocław, (decyduje data i godzina wpływu do biura notariusza). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19.03.2020 roku o godzinie 11.00.
Szersze informacje, w tym operat szacunkowy, na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka ([dane ukryte], pod tel. [dane ukryte] lub *******************


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków