Syndyk masy upadłości sprzeda pakiet wierzytelności WSKOK • Cena: 1 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłości

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 315 wierzytelności przysługujących upadłej WSKOK – szczegółowo opisany w wycenie „Raport z wyceny pakietu wierzytelności SKOK Wielkopolska w upadłości likwidacyjnej na dzień 30.09.2021 r.”, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości.
2. Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny składać należy w terminie do dnia 11 października 2022 roku roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. Wycenach składników masy upadłości.
4. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
6. Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. [dane ukryte]) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

likwidacja masy upadłości

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków