Syndyk masy upadłości sprzeda pakiet wierzytelności WSKOK • Cena: 178 386 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

OBWIESZCZENIESyndyk masy upadłości Wielkopolskiej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

z siedzibą w Poznaniu ogłasza sprzedaż z wolnej ręki składników masy upadłościOgólne warunki sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest pakiet 315 wierzytelności przysługujących upadłej WSKOK – szczegółowo opisany w wycenie „Raport z wyceny pakietu wierzytelności SKOK Wielkopolska w upadłości likwidacyjnej na dzień 30.09.2021 r.”, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości nie niższą jak 60 % ceny oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 178 386,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych);
Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 25 marca 2022 roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż Wielkopolska SKOK”.
Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1020 4027 0000 1502 0034 4879.
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest w ww. wycenie składników masy upadłości.
Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.
Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
Z Wycenami oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu..


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

likwidacja masy upadłości

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków