Sprzedaż przetrag Waran Sp. z o.o. sp.k. w likiwdacji Toruń • Cena: 9 174 541 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu,
I. Likwidator „Waran” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji z/s w Toruniu,
przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż całości przedsiębiorstwa branży reklamowo–meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż wartość oszacowania wynoszącą 9 174 540,86 zł * netto (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych i 86/100) na warunkach określonych w regulaminie przetargu.
* (Sprzedaż przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.)


Nieruchomości i urządzenia

W skład przedsiębiorstwa wchodzą: a. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),
b. prawo własności zespołów ruchomości służących działalności wytwórczej w następujących obszarach:
i. produkcja mebli
ii. produkcja oznaczeń zewnętrznych, dekoracji oraz
reklam szyldów
iii. druk wielkoformatowy UV/solvent oraz sitodruk
iv. produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych,
c. urządzenia
d. środki transportu
e. inne prawa rzeczowe do ruchomości,
f. prawa wynikające z zawartych umów, w tym najmu ruchomości
g. licencje i zezwolenia,
h. tajemnice przedsiębiorstwa,
i. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz majątku ruchomego dostępny jest w Biurze Likwidatora.


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

likwidacja

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków