Rzutnik na taśmy małoobrazkowe - nawiążę współpracę przy produkcji i sprzedaży • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy
  • ▪ Pakiet większościowy

Opis oferty

Jestem autorem dwóch zgłoszeń wzorów użytkowych. Pierwszy z nich dotyczy projektu urządzenia projekcyjnego służące do wyświetlania przeźroczy z taśmy małoobrazkowej. Drugi projekt dotyczy taśmy małoobrazkowej służącej do wyświetlania znajdujących się na niej przeźroczy za pomocą urządzenia projekcyjnego.

Nawiążę współpracę w ramach udzielenia licencji na produkcję i sprzedaż produktu.

Dlaczego powstały te projekty?

Powszechnie uważa się, że niebieskie światło (HEV) emitowane przez ekrany telewizyjne, komputerów, telefonów komórkowych, czy tabletów, ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Podczas oglądania telewizji system nerwowy dziecka jest obciążony zbyt dużą ilością bodźców, które atakują układ nerwowy, słuchowy i wzrokowy. Ponadto, aby widzieć ruch, ekrany są odświeżane kilkadziesiąt tysięcy razy na sekundę, przekazując do mózgu dziecka tyleż samo impulsów. Tak duża ilość bodźców może doprowadzić do poważnych uszkodzeń takich jak: zaburzenie koncentracji, trudności w skupieniu uwagi, drażliwość, nadpobudliwość. Duża ilość bodźców niekorzystnie wpływa także na poziom sprawności jego myślenia abstrakcyjnego, fantazji oraz prawidłowy rozwój.
Przeprowadzone w Tajlandii badanie nad zależnościami pomiędzy czasem ekspozycji na przekaz ekranowy a rozwojem językowym wykazało, że oglądanie telewizji przez dwie albo więcej godzin w ciągu dnia przed 12. miesiącem życia, łączy się z sześciokrotnym wzrostem prawdopodobieństwa opóźnienia rozwoju językowego u dzieci.
Z kolei w badaniach McColluma i Bryanta z 2003 roku uzyskano wyniki potwierdzające hipotezę, że treść programu pośredniczy w relacji pomiędzy wczesną ekspozycją na telewizję a późniejszymi problemami z uwagą. W programach telewizyjnych zawierających elementy z przemocą, albo w tak zwanych programach rozrywkowych, tempo zmiany obrazu jest szybsze, niż w programach edukacyjnych.
Dobrą alternatywą dla ekranów telewizji, komputerów, telefonów komórkowych, czy tabletów z których korzystają dzieci może stać się urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przeźroczy z taśmy małoobrazkowej ponieważ urządzenie to nie emituje niebieskiego światła (HEV), a także nie bodźcuje układu słuchowego, wzrokowego i nerwowego dziecka.
Wspólne wyświetlanie obrazów rodzica z dzieckiem oraz odczytywanie tekstu zawartego na wyświetlanych obrazach wzmacnia więź i interakcję rodzica z dzieckiem. Ponadto codzienne czytanie dziecku sprawia, że dziecko przyswaja intonację słów i melodię rodzimego języka, poznaje nowe słowa, uczy się wyrazów dźwiękonaśladowczych. Dziecko ma także kontakt z językiem literackim: wyrażeniami, których rzadko używamy na co dzień, dzięki czemu jego słownictwo będzie bogatsze.
Dzięki wyświetlanym obrazom wzbogaconym o narrację rodzica, dziecko będzie poznawało świat i zasady, jakie w nim panują. Do tego nieruchome obrazy tworzą w umyśle dziecka kody kulturowe. Czytanie dziecku połączone z obrazem to także najlepszy trening myślenia, kojarzenia faktów, wysnuwania wniosków, zestawiania ze sobą przyczyny i skutku – czyli tego wszystkiego, co nazywamy logicznym myśleniem.
Dzięki wspólnemu czytaniu połączonemu z oglądanym obrazem rozwija się także fantazja dziecka. Kiedy dziecko słucha prostych historii, uczy się „wyobrażać sobie”.
Urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przezroczy z taśmy małoobrazkowej na ścianie lub na przygotowanym do tego celu ekranie umożliwi wyświetlanie przeźroczy w warunkach domowych, w przedszkolach, szkołach, świetlicach itd.
Diaskopy (np. diaskop B-9 ANIA) były niegdyś produkowane w Polsce przez Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „PREXER”. Obecnie nie są one już produkowane i nie są objęte prawami ochronnymi (numer zgłoszenia: P.274424).
Możliwość projekcji za pomocą diaskopów była możliwa dzięki taśmom filmowym na których znajdowały się najczęściej bajki oraz inne materiały edukacyjne. Z uwagi na upływ czasu, do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne egzemplarze produkowanych przed laty diaskopów oraz taśm filmowych. Należy w tym miejscu wspomnieć, że projektor obrazkowy B-2 „BAJKA” był produkowany na przełomie lat 50. i 60., z kolei projektor B-9 „ANIA” w latach 70. i 80.
Nowe egzemplarze diaskopów oraz taśm filmowych nie są obecnie produkowane, natomiast Łódzkie Zakłady Kinotechniczne „PREXER” zlikwidowano w 1990 roku. Z powodu zaprzestania produkcji diaskopów oraz braku nowych urządzeń tego typu na rynku, możliwość projekcji nowych oraz archiwalnych taśm filmowych jest obecnie niemalże niemożliwa. Znaczna część z zachowanych do dnia dzisiejszego diaskopów jest trudno dostępna, zaś dostępne egzemplarze są toporne w użyciu, wadliwe, często uszkodzone, a z uwagi na bardzo mocne nagrzewanie się tych urządzeń oraz łatwy dostęp do znajdującej się w niej elektroniki, są one wyjątkowo niebezpieczna dla dzieci oraz niedostosowane do współczesnych standardów bezpieczeństwa.
Zaprzestanie produkcji diaskopów sprawiło także, iż dostęp do ich podzespołów jest obecnie niemalże niemożliwy, co znacząco utrudnia naprawę uszkodzonych egzemplarzy.
Przedmiot wzoru użytkowego spełnia współczesne oczekiwania rodziców i dzieci, jest rozwiązaniem lekkim, małym, poręcznym i przede wszystkim bezpiecznym. Tak zaprojektowane urządzenie dzięki swojej kompatybilności i prostocie, może być obsługiwane także przez dzieci, zaś jego małe gabaryty pozwalają na jego swobodne przenoszenie.
Prosta budowa urządzenia projekcyjnego oraz szeroka dostępność elementów z których jest ono wykonane sprawia, że urządzenie to będzie także proste w naprawie a koszt wymieniany jego podzespołów będzie bardzo niski.
Urządzenie projekcyjne będzie obsługiwało „stare” taśmy filmowe z perforacją, jak i nowe formaty taśm małoobrazkowych.
Urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przezroczy z taśmy małoobrazkowej sprawi, że branże zajmujące się produkcją materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, książek, bajek oraz wielu innych, będą mogły tworzyć, produkować i dystrybuować swoje materiały także na nowym nośniku jakim będzie taśma małoobrazkowa dedykowana do urządzenia projekcyjnego służącego do wyświetlania przezroczy z taśmy małoobrazkowej.

Opis korzyści technicznych i ekonomicznych urządzenia projekcyjnego do wyświetlania przeźroczy z taśmy małoobrazkowej:

Urządzenie projekcyjne służące do wyświetlania przezroczy z taśmy małoobrazkowej, pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści technicznych i ekonomicznych:

• urządzenie kompatybilne zarówno z nowymi (bez perforacji), jak i archiwalnymi taśmami małoobrazkowymi (z perforacją);
• możliwość odtwarzania archiwalnych taśm małoobrazkowych;
• urządzenie mobilne, lekkie, małe, poręczne i proste w obsłudze;
• urządzenie bezpieczne dla dzieci i dorosłych;
• urządzenie o lepszych parametrach technicznych w stosunku do swoich poprzedników;
• wyświetlany obraz będzie bardzo dobrej jakości;
• urządzenie umożliwi rozwój wydawnictw oraz producentów materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych dla dzieci dzięki możliwości tworzenia, produkcji i dystrybucji swoich materiałów na nowym nośniku jakim będzie taśma małoobrazkowa dedykowana do urządzenia projekcyjnego służącego do ich wyświetlania;
• dzięki przemyślanej i prostej budowie urządzenia, jego produkcja będzie szybka;
• dzięki przemyślanej i prostej budowie urządzenia, a także z uwagi na szeroką dostępność elementów z których jest ono wykonane, jego naprawa będzie łatwa, szybka i tania;
• urządzenie może być dostosowane zarówno do osób prawo, jaki i leworęcznych.

Opis korzyści technicznych i ekonomicznych taśmy małoobrazkowej:

Taśma małoobrazkowa pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści technicznych i ekonomicznych:

• taśma małoobrazkowa umożliwi rozwój wydawnictw oraz producentów materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych dla dzieci dzięki możliwości tworzenia, produkcji i dystrybucji swoich materiałów na nowym nośniku jakim będzie taśma małoobrazkowa przeznaczona do urządzenia projekcyjnego służącego do ich wyświetlania;
• folia z której będzie wykonana taśma małoobrazkowa to materiał lekki, trwały, niewielkich rozmiarów, odporny na korozję i zmienne warunki atmosferyczne, w tym wysokie temperatury, silne promieniowanie UV, wiatr i mróz;
• folia jest materiałem łatwo dostępnym i tanim;
• taśma małoobrazkowa wykonana metodą druku na folii daje gwarancję, że będzie ona służyć przez długi czas;
• zaletą druku na folii jest jego niska cena oraz wysoka jakość wydruku, odwzorowanie barw i szczegółów oraz głębia obrazu (tekstu, rysunku, grafiki lub fotografii).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tym projektem, serdecznie zapraszam do kontaktu.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków