Prosperująca kopalnia gliny z inwentarzem • Cena: 4 500 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Oferta sprzedaży

Lokalizacja: Suchedniów ul. Kopalniana (woj. Świętokrzyskie)

Oferta obejmuje:
1. Teren na którym prowadzone jest wydobycie o powierzchni 22,5281ha, składający się z trzech działek
2. Waga samochodowa 60 ton
3. Budynek administracyno - socjalno - warsztatowy (w trakcie remontu)
4. Pozostałe budynki:
a) budynek sortowni gliny
b) budynek stacji trafo
c) przepompownia nadmiaru wód opadowych

Kopalnia wyposażona jest w instalację elektryczną, instalację wod - kan, utwardzoną drogę dojazdową oraz niezbędny sprzęt do eksploatowania - wydobycia glin i piaskowca.
Kopalnia Baranów jest eksploatowana w oparciu o koncesję która obowiązuje do 31-12-2025r z możliwością przedłużenia.
Zasoby szacunkowe glin kamionkowych Baranów wynoszą 953 tys. ton.
Zasobów piaskowca nie szacowano

Kopalnia jest kopalnią odkrywkową z możliwością użycia materiałów wybuchowych. Poza gliną kamionkową występuje również piaskowiec w kolorze białym czerwonym i rudym
Kopalnia posiada podpisane kontrakty na odbiór surowca

Cena sprzedaży jest szacowana na kwotę 4 500 000 zł netto (słownie cztery miliony pięćset tysięcy zł).
Cena podlega negocjacji

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków