Firma zajmująca się dostarczaniem maszyn CNC • Cena: 600 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2008
 • Liczba pracowników: 4
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Na sprzedaż firma z ponad 14 letnim doświadczeniem na rynku. Siedziba znajduję się na Śląsku. Zajmujemy się importem i sprzedażą skomputeryzowanych rozwiązań dla przemysłu w Polsce. Głównymi produktami są maszyny i oprogramowanie dla przemysłu tworzyw sztucznych, metalu i drewna. Najważniejszymi produktami firmy są centra obróbcze CNC, plotery frezujące CNC, wycinarki laserowe (również wycinarki fiber do rozkroju blach). Firma dysponuje młodym i pełnym energii zespołem. Fińskie korzenie i skandynawska kultura organizacyjna daje szerokie perspektywy rozwoju dochodowej działalności.
Firma w dobrej kondycji finansowej, prowadząca aktywną sprzedaż, podczas normalnej działalności operacyjnej. Pełne wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt firmowy i narzędzia.
Ilość pracowników: 4 + sieć współpracujących podwykonawców
W posiadaniu firmy 4 samochody firmowe (w tym jedne w leasingu)
Możliwość otrzymania pełnej dokumentacji finansowej dla zainteresowanych kupujących
Przychody netto (za rok 2021): 3,4mln PLN
Stan magazynowy: Wartość ok. 500 000 PLN (nowe maszyny, części zamienne, narzędzia)
Zakres działania: Cała Polska

CENA: 600 000 PLN do negocjacji

---------------------------------
English below
---------------------------------

A company for sale with over 14 years of experience in the market. The headquarters is in Silesia. We importing and selling computerized solutions for industry in Poland. The main products are machines and software for the plastics, metal and wood industries. The most important products of the company are CNC machining centers, CNC milling plotters, laser cutters (including fiber lasers for metal sheets cutting). The company has a young and energetic team. Finnish roots and Scandinavian organizational culture offer broad prospects for the development of profitable activities.
A company in good financial condition with active sales during normal operations. Fully equipping employees with the necessary company equipment and tools.
Number of employees: 4 + a network of cooperating subcontractors
The company owns 4 company cars (including one leased)
Possibility to obtain complete financial documentation for interested buyers
Net revenues (for the year 2021): PLN 3.4 million
Stock status: Value approx. PLN 500,000 (new machines, spare parts, tools)
Categories: The whole of Poland

PRICE: PLN 600,000 negotiable


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków