Firma z 30-letnią tradycja/ trading company for sale/Handelsunternehmen zu verkaufen • Cena: 4 400 000 zł
 • Przychody: 2 500 000 zł
 • Dochody: 470 000 zł
 • Rok założenia: 1991
 • Liczba pracowników: 9
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Sprzedam firmę handlową z ponad dwudziestoletnią, stabilną pozycją na niszowym rynku w branży wyposażenia wnętrz.
Firma zlokalizowana jest w województwie kujawsko - pomorskim, z obszarem działania na terenie całej Polski i częściowo za granicą.
Średni dochód roczny netto za ostatnie 3 lata: 470.000,-, średni zwrot za ostatnie 5 lat: 16,42%, średni wzrost za ostatnie 5 lat: 6,79%.
Realna możliwość bardziej dynamicznego rozwoju.
Zgodnie z wyceną wykonaną metodą wzrostu wartości biznesu (Gordon Growth Model) przez kancelarię Lex z Warszawy wartość firmy to: 4 448 584,89 .

I will sell a trading company with over twenty years of stable position in a niche market in the interior design industry.
The company is located in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship with an area of ​​operation throughout Poland and partly abroad.
Average net income for the last 3 years: 470,000, - average return for the last 5 years: 16.42%, average increase for the last 5 years: 6.79%.
The real possibility of more dynamic development.
According to the valuation of the Gordon Growth Model by the Lex office in Warsaw, the goodwill is: 4 448 584.89.

Ich werde ein Handelsunternehmen mit mehr als zwanzig Jahren stabiler Position in einem Nischenmarkt der Innenarchitektur verkaufen.
Das Unternehmen befindet sich in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern und ist in ganz Polen und teilweise im Ausland tätig.
Durchschnittliches Nettoeinkommen der letzten 3 Jahre: 470.000, - durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre: 16,42%, durchschnittliche Steigerung der letzten 5 Jahre: 6,79%.
Die reale Möglichkeit einer dynamischeren Entwicklung.
Nach der Bewertung des Gordon-Wachstumsmodells durch das Lex-Büro in Warschau beträgt der Goodwill: 4 448 584,89.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe

Po sprzedaży wszyscy pracownicy zostają w firmie


Powód sprzedaży

Przekroczony wiek emerytalny

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków