Firma Towarzystwo Budownictwa Społecznego Południe sp. z o.o. • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 2000
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Południe sp. z o.o. działa nieprzerwanie na rynku krakowskim od roku 2000 , będąc znaczącym graczem na rynku lokali mieszkalnych skierowanych do ludzi o umiarkowanych dochodach.
Dzięki skutecznej kontroli kosztów oraz pilnowania przepływów finansowych w prowadzonej działalności możemy pochwalić się systematycznym generowaniem nadwyżek finansowych o średniorocznych wartościach na poziomie ok. 20% rentowności netto.

Prowadząc inwestycje budowlane skutkujące powstaniem 11 budynków o łącznej ilości 339 mieszkań oraz 122 miejsc garażowych nabyliśmy doświadczenie, które pozwala realizować kolejne przedsięwzięcia samodzielnie lub wespół z odpowiedzialnym partnerem biznesowym.

Budynki eksploatowane w zasobach Tbs Południe sp. z o.o. zlokalizowane są w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach miasta Krakowa z dostępem do infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej.
1. Łączna powierzchnia użytkowa lokali: 15.567,35 m²
2. Budynki oddane do użytkowania:
a) ul. Łowienicka – rok 2002
b) ul. Obozowa – rok 2003
c) ul. Wodna i Borowinowa – rok 2004
Tbs Południe sp. z o.o. skutecznie realizuje zarządzanie powierzonym zasobem a wskaźnik zadłużeń nie przekracza 3% wartości naliczeń.
Systematycznie osiągamy dobre wyniki finansowe, które przeznaczamy na utrzymanie własnych zasobów w stanie niepogorszonym oraz na inwestycje mające generować dodatkowe przychody w okresach przyszłych.
Na rynku komercyjnym jesteśmy również zarządcą lokali i nieruchomości o charakterze biurowym i usługowym, działając w imieniu właściciela w relacjach z najemcami i otoczeniem biznesowym.


Nieruchomości i urządzenia

Kluczowe wskaźniki finansowe i ekonomiczne za rok 2017 (KPI) :
1. Suma bilansowa na koniec roku 2017 ; 38 034 774,62 zł
2. Kapitały własne ( razem): 7 941 074,39 zł
3. Trwałość struktury finansowania: 20,9%
4. Wskaźniki płynności ( I, II, III) : 1,3
5. Wskaźnik ogólnego zadłużenia : 58,8%
6. Produktywność aktywów: 0,1
7. Rentowność majątku (ROA): 1,93%
8. Rentowność netto: 18,43%
9. Rentowność kapitału własnego (ROE): 9,24%
10. Dźwignia finansowa: 7,27%


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków