Firma konsultingowa – doradztwo ekonomiczne i finansowe • Cena: 99 000 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Na sprzedaż firma konsultingowa działająca w obszarze doradztwa ekonomicznego i finansowego. Posiada bogate doświadczenie przy pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych dla sektora MŚP, dużych firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, a także opracowywania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Firma wypracowała własne metody działania, współpracując z renomowanymi instytucjami. Korzysta również z usług doradców zewnętrznych.

Atutem firmy jest to, że posiada ona w zasobach kadrowych osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, osoby z firm konsultingowych, ekspertów ds. finansowych.

Za profesjonalizmem przemawia duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnorodnych projektów związanych z pozyskaniem dofinansowania. Pracownicy firmy pozyskali dotacje UE w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013, które uzyskały rekomendację do wsparcia.

1. Projekty dla przedsiębiorców:
- projekty inwestycyjne,
- wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej,
- wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
- dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki.

2. Projekty dla operatorów ISP:
- zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,
- sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Dzięki przygotowanym i rozliczonym projektom z branży telekomunikacyjnej:
- 37 806 użytkowników końcowych zostało podłączonych do szerokopasmowego Internetu,
- 1 429 miejscowości zostało objętych projektami,
- 393 szkół, przedsiębiorstw i instytucji publicznych zostało podłączonych do szerokopasmowego Internetu,
- wybudowano 2 288 000 m szerokopasmowej sieci,
- zakupiono i zamontowano 4223 szt. stacji bazowych/masztów.

Firma posiada doświadczenie również przy pozyskiwaniu dofinansowania unijnego w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Audyt możliwości dotacyjnych obejmuje:
- analiza sytuacji przedsiębiorstwa, np. analiza strony internetowej, materiałów ofertowych, katalogów, rocznych sprawozdań finansowych, biznes planu, historycznych wniosków dotacyjnych, itp.
- rozmowa wprowadzająca, dotycząca stanu przedsiębiorstwa, z Zarządem oraz rozmowy uszczegóławiające z kierownictwem, m.in.: kierownictwem marketingu, sprzedaży, produkcji, utrzymania ruchu, zarządzania jakością itp.
- wizytacja i ogląd stanu obiektów i wykorzystywanych urządzeń (w razie potrzeby)
- analiza pozyskanych informacji, w tym dodatkowych dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa

Współpraca w zakresie pozyskiwania środków unijnych obejmuje:
- wyszukiwanie odpowiednich dla Grupy Impel działań i programów, z których możliwe byłoby uzyskanie dotacji,
- doradztwo merytoryczne,
- oszacowanie szans i możliwości na pozyskanie dofinansowania,
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie,
- przygotowanie załączników do wniosku, w tym szczegółowego studium wykonalności.

Firma oferuje także profesjonalną pomoc w rozliczaniu wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej obejmującą:
- rozliczanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,
- przygotowywanie dokumentacji do kontroli i wizji lokalnych,
- doradztwo w zakresie doboru wykonawców,
- doradztwo w doborze producentów,
- przygotowywanie zapytań ofertowych..

Warunki Sprzedaży i uzyskanie szczegółowych informacji możliwe po podpisaniu umowy NDA z osobami zainteresowanymi.


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków