Działka przemysłowa Tartak - Mrocza, ul. Kościuszki 57 • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia: 1906
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Produkcja
  • ▪ Handel
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

1. OGÓLNE DANE O NIERUCHOMOŚCI
1.1.Lokalizacja nieruchomości

Działka nr 319 i 317/1 zlokalizowana jest w miejscowości Mrocza przy ulicy Kościuszki 57, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ulica, przy której lokowany jest zakład, jest główną ulicą w mieście, a jednocześnie drogą łączącą zakład z możliwością doskonałej komunikacji z drogą kraj ową nr 10 Warszawa - Szczecin. Mrocza jest miastem - siedzibą władz Miasta i Gminy.

1.2.Stan prawny nieruchomości

Grunty i obiekty znajdujące się na ww. działkach są własnością osoby fizycznej, co potwierdzone jest wpisem do Księgi Wieczystej nieruchomości nr 3979.

1.3.Rys historyczny

Tartak powstał w 1906 roku jako przedsiębiorstwo prywatne - własność Rodziny GROTH. Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku nacjonalizacji przemysłu, został upaństwowiony i w takim stanie prawnym pozostawał aż do 1993 roku, gdy ponownie wrócił w posiadanie Rodziny GROTH. Od 09 czerwca 2004 roku stanowi własność sprzedającego.

2. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
2.1.Powierzchnia działki

Działka nr 319 - 11.276 m2
Działka nr 317/1- 20.208 m2
ŁĄCZNIE - 31.484 m2
2.2.Obiekty

Obie działki są zabudowane obiektami przemysłowymi. Są to budynki zarówno murowane jak i o konstrukcji stalowej.

WYKAZ BUDYNKÓW:

1.Hala produkcyjna – główna 490 m
2.Hala produkcyjna – boczna 190 m
3.Budynek warsztatowy – łącznik 88 m
4.Budynek socjalny - 145 m
5.Budynek mieszkalny piętrowy - 184 m
6.Budynek garażowy - 54 m
7.Magazyn paliw - 42 m
8.Silos stalowy na trociny - poj. 85 m
9.Portiernia – 6 m
10.Kontenerowy zestaw biurowy – 52 m
11.Drogi wewnątrz zakładowe – dł. 2.800 m
12.Zbiornik PPoż – 187 m
13.Suszarnia do drewna – 66 m
14.Wiaty drewniane na tarcicę – 700 m
15.Hala stalowa ocieplana (2 bramy 6 m) – 650 m

Dodatkowo na terenie zakładu i hal produkcyjnych głównej i bocznej znajdują się systemy transportu wewnętrznego - torowiska wąskotorowe pozwalające na dowóz surowca do poszczególnych maszyn i urządzeń bez używania wózków widłowych. Zakład wyposażony jest we własną stację transformatorową, osadnik ścieków o pojemności 50 m. Zakład jest całkowicie ogrodzony, od strony południowej i zachodniej ogrodzenie betonowe, od strony wschodniej i północnej - siatka stalowa.

2.3. Uzbrojenie działki

Działka wyposażona jest w przyłącza:
1.energetyczne
2.kanalizacyjne - woda miejska
3.telekomunikacyjne (w tym Internet)
4.kamery przemysłowe

Kanalizacja ściekowa lokalna, na terenie zakładu znajduje się bezodpływowy zbiornik -szambo. W 2003 roku, doprowadzono do zakładu przyłącze kanalizacyjne - ściekowe.

2.4. Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Mrocza zatwierdzonego uchwałą nr 1/495 Rady Miasta z dnia 28 stycznia 1993 roku, działka wyłączona jest z produkcji rolnej i przeznaczona na cele przemysłowe tj. TARTAK.

3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE

Zakład wyposażony jest w kompletne urządzenia i maszyny służące do całkowitego przetwarzania drewna od momentu pozyskania drewna z lasów tj. przetarcie , po produkcję gotowych elementów, wyrobów z drewna np. meble dziecięce, altany, płoty, drewniane domki, więźby dachowe, palety, prefabrykaty dla zakładów stolarskich, drewno kominkowe, drewno opałowe itp.
Hala produkcyjna główna wyposażona jest kompletną linię technologiczną do przecierania surowca tartacznego (dwa tarki, podajniki i przenośniki łańcuchowe, trak taśmowy) obrzynarkę do produkcji tarcicy obrzynanej.
Hala produkcyjna boczna wyposażona jest w dwupiłę, wielopiłę, oraz maszyny do produkcji gotowych wyrobów typu: strugarka czterostronna, piły poprzeczne, frezarka dolnowrzecionowa i górnowrzecionowa, piły wzdłużne.
W zakładzie znajduje się pomieszczenie przeznaczone do ostrzenia pił trakowych, pił taśmowych i tarczowych, noży do strugarki co pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych ze zlecaniem czynności związanych z przygotowywaniem ww. sprzętów do pracy.
Surowiec tartaczny dostarczany do zakładu i ten który wysyłany jest w postaci gotowego wyrobu obsługiwany jest przez wózki widłowe ciężkie i ładowarko kołowe - do obsługi placu surowca, i lekkie ładowarki do obsługi ładunków gotowych.
Hale produkcyjne wyposażone są w instalacje wyciągów trocin i pyłów, które połączone są rurami z silosem na trociny.
Suszarnia, będąca częścią składową zakładu, wyposażona jest w generator ciepła, wentylatory, system wyciągu pary i spalin. Zasilanie energetyczne suszarni stanowią spalane odpady tartaczne i trociny będące produktem ubocznym produkcji wyrobów tartacznych.
Stacja transformatorowa, znajdująca się na terenie zakładu posiada moc zadaną w wysokości 140 kW, istnieje możliwość podwyższenia mocy do 170 kW.

Możliwości produkcyjne zakładu - tartaku to zdolność przetarcia 1.400 m drewna miesięcznie w dwuzmianowym systemie pracy. Wykorzystując możliwości suszenia tarcicy, zakład może przygotować miesięcznie około 120 – 500 m3 tarcicy o wilgotności śr. 10 %. Miesięczny zapas surowca zarówno postaci okrągłej (surowiec tartaczny) jak i tarcicy kształtują się w wielkości równej kwocie około 50 - 60 tys. EURO. Zakład ma stałych odbiorców zarówno na produkty tartaczne jak i drewno kominkowe liściaste i opałowe.


Nieruchomości i urządzenia

4. WYPOSAŻENIE ZAKŁADU

4.1. Wyposażenie biurowe

Na terenie zakładu znajduje się pomieszczenie biurowe o powierzchni 52 m. Pomieszczenie to wyposażone jest w meble biurowe oraz inne elementy przeznaczone do pracy biurowej. W skład wyposażenia wchodzą:
1.aparat telefoniczny - szt. 3
2.aparat telefoniczno-faksowy - szt. 1
3.kserokopiarka typu CANON - szt. 1
4.komputer PC wraz z wyposażeniem - kpl. 2
5.monitor 17 cali - szt. 1
6.drukarka igłowa - szt. 1
7.urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) - szt. 1
8.piec kumulacyjny - szt. 6
9.wyposażenie kuchni (lodówka, czajnik bezprzewodowy, kuchnia elektryczna dwupalnikowa, naczynia)
10.biurka i krzesła jako wyposażenie biura
11.system monitoringu - szt. 10 kamer + video + Internet

4.2 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych

W budynku socjalnym znajdują się pomieszczenia służące do przebierania się (szatnia) oraz pomieszczenie do konsumpcji posiłków (stołówka). Wyposażone są one w szafki ubraniowe dwuskrzydłowe - szatnia oraz stoły i krzesła - stołówka. Dodatkowym wyposażeniem ww. pomieszczeń są piece kumulacyjne (szt. 7).
W budynku socjalnym ponadto znajdują się pomieszczenia sanitarne również wyposażone w piece kumulacyjne (szt. 4) oraz bojler do grzania wody o pojemności 80 litrów.

4.3Maszyny i urządzenia

1.Trak pionowy typu GRA-65 produkcji Fabryka Obrabiarek do Drewna Bydgoszcz
2.Trak pionowy typu GRA-65 produkcji Fabryka Obrabiarek do Drewna Bydgoszcz
3.Obrzynarka podwójna typu DPPA-II-50 produkcji Fabryka Obrabiarek do Drewna Bydgoszcz
4.Piła poprzeczna typu REMO produkcji Rzeszowskie Zakłady Maszyn
5.Dwupiła typu DCKKH-3-III produkcji Koszalińskie Przedsię¬biorstwo Przemysłu Drzewnego Koszalin
6.Wielopiła typu DCKWX-40 produkcji Koszalińskie Przedsię¬biorstwo Przemysłu Drze-wnego Koszalin
7.Strugarka czterostronna typu SWW-079-14 produkcji Zakład Mechaniki Maszyn Kraków
8.Piła poprzeczna
9.Piła do cięcia wzdłużego
10.Sprężarka typu Euro produkcja Italia
11.Pistolety pneumatyczne typu Stanley&Rino
12.Pistolety pneumatyczne typu Bizea
13.Ostrzałka do pił trakowych typu IUPS-SIBIU produkcji Romania
14.Szlifierka dwutarczowa typu OND-350 produkcja KOFAMA-Koronowo
15.Ładowarka kołowa typu Zettelmeyer ZL 602 SL produkcja Niemcy
16.Wózek widłowy typu DV 1792 produkcja Bułgaria
17.Szlifierka typu OINE-7 produkcja Koronowskie Zakłady Metalowe PT
18.Ładowarka kołowa typu FURUKAWA widły + łyżka
19.Łupiarki hydrauliczne typu 380V - szt. 2
20.Piły łańcuchowe spalinowe Stihl i Husquarna - szt. 3
21.Trak taśmowy

4.4.Inne wyposażenie
W celu prawidłowego funkcjonowania zakładu maszyny i urządzenia muszą być wyposażone w stosowne uzbrojenie czyli m.in. piły, noże itp. W chwili obecnej na stanie działu mechanicznego MROCZA TIMBER znajdują się:
1.po dwa komplety pił trakowych (jeden komplet to 10 pił, razem 40 brzeszczotów)
2.dwa komplety pił do wielopiły (2 x 8 pił = 16 szt.)
3.piły do obrzynarki ( 6 szt.)
4.piły do wielopiły z multiksem ( 8 szt. „400-setek" i 12 szt. „350-tek")
5.głowice do strugarki czterostronnej ( 2 kpl);
6.noże do strugarki czterostronnej ( 35 kpl)
7.piły taśmowe do traku taśmowego (8 szt.)


Wsparcie posprzedażowe

Do ustalenia.


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków