Działająca agencja pracy z 8-letnim doświadczeniem • Cena: 1 000 000 zł
 • Przychody: 5 500 000 zł
 • Dochody: 500 000 zł
 • Rok założenia: 2016
 • Liczba pracowników: 120
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Sprzedam działającą agencję pracy z 8-letnim doświadczeniem na terenie całej Polski.

Współpracujemy z dużymi firmami produkcyjnymi.

Wskaźniki finansowe za rok 2022:
* Przychód: 5.2 mln zł
* EBITDA: 0.2 mln zł

W cenie zawarte są:
* Własność intelektualna: pełne prawa do wieloletnio rozwijanego systemu.
* Wszyscy klienci i kontakty
* Personel
* Baza klientów
* Programy CRM i kadrowe
* Wszystkie niezbędne dokumenty i umowy

Zapewnimy szczegółową prezentację z głównymi danymi. Dostęp do raportów zysków i strat (P&L) po podpisaniu NDA.


- - - - - - ENGLISH- - - - - - -
I am selling an operating employment agency with 8 years of experience throughout Poland.

We cooperate with large production companies.

Financial indicators for 2022:
* Revenue: 5.2 million zloty
* EBITDA: 0.2 million zloty

The price includes:
* Intellectual property: full rights to the system developed over many years.
* All customers and contacts
* Staff
* Customers database
* CRM and HR programs
* All necessary documents and contracts

We will provide a detailed presentation with main data. Access to profit and loss (P&L) reports after signing the NDA.

Contact: ************************


Nieruchomości i urządzenia

Wskaźniki finansowe za rok 2022:
* Przychód: 5.2 mln zł
* EBITDA: 0.2 mln zł


Wsparcie posprzedażowe

Wsparcie posprzedażowe na zasadach kontraktu menadżerskiego przez 6 miesięcy.


Powód sprzedaży

Powód to spieniężenie spółki pomiędzy dwoma właścicielami.

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków