Wyceny firm

Usługi indywidualne: wyceny firm

Nasz portal jest operowany w skali międzynarodowej przez doradców M&A i brokerów biznesowych. Nasi partnerzy operacyjnie świadczą szereg zindywidualizowanych usług w zakresie kupna i sprzedaży firm. BizMArketZone.com jest międzynarodowym programem partnerskiej współpracy portali M&A, brokerów biznesowych i środowiska doradców M&A. Daje możliwość bezpośredniego dostępu do społeczności M&A i brokerów biznesowych w poszczególnych krajach. Ważne: nie wszystkie z usług są dostępne we wszystkich krajach. Dla sprawdzenia dostępności usługi w poszczególnych krajach prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu).
Nasz portal jest operowany w skali międzynarodowej przez doradców M&A i brokerów biznesowych. Nasi partnerzy operacyjni zazwyczaj świadczą szeroki zakres usług w zakresie kupna i sprzedaży firm .

Dostępność usługi:
  • Polska - usługa dostępna

Typowe sytuacje wyceny firm:
Wyceniamy firmy według powszechnie przyjętych międzynarodowych standardów dla następujących celów:
  • Wyceny transakcyjne (sprzedaż i kupno firm)
  • Wyceny na potrzeby połączeń i akwizycji
  • Sprawy sporne
  • Inne

Nasze podejście do wycen obejmuje:
  • Analizę historycznych danych finansowych (bilanse, rachunki wyników, przeplywy pieniężne)
  • Zrekonstruowane (znormalizowane) sprawozdania finansowe
  • Analiza wskaźników finansowych
  • Szereg powszechnie stosowanych międzynarodowych metod
  • Reguły przybliżone oraz poszukiwanie danych transakcji porównywalnych

Prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu) dla uzyskania więcej informacji na temat usług oferowanych w odpowiednich krajach.

Ważne: nie wszystkie z usług są dostępne we wszystkich krajach. Dla sprawdzenia dostępności usługi w poszczególnych krajach prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu)