Akwizycje

Usługi indywidualne: akwizycje firm ze sprzedambiznes.pl

Nasz portal jest operowany w skali międzynarodowej przez doradców M&A i brokerów biznesowych. Nasi partnerzy operacyjnie świadczą szereg zindywidualizowanych usług w zakresie kupna i sprzedaży firm. BizMArketZone.com jest międzynarodowym programem partnerskiej współpracy portali M&A, brokerów biznesowych i środowiska doradców M&A. Daje możliwość bezpośredniego dostępu do społeczności M&A i brokerów biznesowych w poszczególnych krajach. Ważne: nie wszystkie z usług są dostępne we wszystkich krajach. Dla sprawdzenia dostępności usługi w poszczególnych krajach prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu).
Wspieramy Twoje akwizycje poprzez:
  • Screening rynku w oparciu o wybrane parametry (wielkość, branża etc)
  • Lista potencjalnych targetów / profile ze wstępnym kontaktem z decydentami
  • Zbieranie relewantnych informacji finansowych i operacyjnych
  • Wsparcie w rozmowach / negocjacjach
  • Pomoc w organizacji due diligence

Prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu) dla uzyskania więcej informacji na temat usług oferowanych w odpowiednich krajach.

Ważne: nie wszystkie z usług są dostępne we wszystkich krajach. Dla sprawdzenia dostępności usługi w poszczególnych krajach prosimy wybrać odpowiednią Kartę Partnera (lewe menu)