syndyk sprzeda nieruchomości w Bartoszewicach • Cena: 936 400 zł
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Usługi
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Całość firmy

Opis oferty

Na sprzedaż nieruchomości gruntowe oraz nieruchomość zabudowana w Bartoszewicach.

Bezwarunkowe oferty na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny nie niższej od podanej ceny minimalnej, składać należy w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. roku do godz. 13.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 19 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż M. Organistka Bartoszewice”. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania, na konto masy upadłości w BZ WBK S.A. 36 O/Poznań 34 1090 2590 0000 0001 3037 1265.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź dnia odstąpienia od sprzedaży.


Nieruchomości i urządzenia

Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiotem sprzedaży jest:
a. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bartoszewice, gmina Jutrosin, powiat rawicki, działki nr 72/1 i 73/1 z arkusza mapy nr 1, KW PO1R/00027482/2 – szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku, za cenę nie niższą niż 40 % wartości rynkowej oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 673.200,00 zł;
b. nieruchomości rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Bartoszewice, gmina Jutrosin, powiat rawicki, działka nr 56/6 z arkusza mapy nr 1, KW PO1R/00046238/6 – szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku, za cenę nie niższą niż 40 % wartości rynkowej oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 114.800,00 zł;
c. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bartoszewice, gmina Jutrosin, powiat rawicki, działki nr 56/3 i 96/2 z arkusza mapy nr 1, KW PO1R/00044942/0 – szczegółowo opisanej w operacie szacunkowym z dnia 18 maja 2015 roku, za cenę nie niższą niż 40 % wartości rynkowej oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 148.400,00 zł.

2. Z Wyceną oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka
(tel. 618417109) od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 13.00, a z przedmiotem sprzedaży po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków