asdasdasd • Cena:
 • Przychody:
 • Dochody:
 • Rok założenia:
 • Liczba pracowników:
 • Adres internetowy:
 • Charakter działalności:
  • ▪ Handel
 • Zakres sprzedaży:
  • ▪ Pakiet większościowy

Opis oferty

Syndyk Masy Upadłości spółki EMIR 75 spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, szczegółowo opisanego w wycenie sporządzonej przez biegłego sądowego Wojciecha Rogowskiego, obejmującego:
-prawo użytkowania wieczystego gruntu , działka 351/2, o pow. 29777 m2, arkusz mapy 6, obręb Zakrzów, miasto Opole
-prawo własności budynków i budowli o łącznej pow. użytkowej 24683m2, stanowiących CENTRUM WYSTAWIENNICZO-HANDLOWO-USŁUGOWE, położone w OPOLU, przy ul.Kępskiej 8. Księga wieczysta OP1O/00085900/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu.
-ruchome środki trwałe oraz przedmioty niskocenne.
Przedmiot przetargu jest objęty umową dzierżawy obejmującą całość nieruchomości oraz ruchomości. Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 23.07.2020r. zarządzono wypowiedzenie umowy dzierżawy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zawartej umowy nastąpi po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia Sędziego Komisarza.
Cena wywoławcza wynikająca z oszacowania wynosi 56.227.948,93 zł ( słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 93/100 ).W/w cena wywoławcza zostanie podwyższona o podatek Vat w wysokości 23% w przypadku zaistnienia obowiązku podatkowego.
Pisemne oferty na zakup w/w przedsiębiorstwa należy składać do dnia 31.08.2020r. do godz. 15, na adres: Kancelaria Radców Prawnych Krystian Klimas, Norbert Klimas, ul. Kościuszki 13/8, 45-062 Opole.
Składane oferty winny spełniać wymogi określone w regulaminie przetargu.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości Santander Bank Polska S.A. BIC/SWIFT: WBKPPLPP, IBAN:PL o numerze 71 1090 2226 0000 0001 4191 0656, w kwocie 5.600.000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset tysięcy złotych).
Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się zaksięgowania środków na rachunku bankowym masy upadłości.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży, regulaminu, oględzin nieruchomości oraz opisu i oszacowania pod nr tel. 601688954, 509580335 oraz na stronie internetowej http://www.syndykopole.pl


Nieruchomości i urządzenia


Wsparcie posprzedażowe


Powód sprzedaży

Podobne oferty

globalbroker.biz

SprzedamBiznes.pl jest internetową platformą profesjonalnych ofert biznesowych, działającą na krajowym rynku począwszy od 2011 roku.

Operatorem serwisu jest firma
Skytech IT Sp. z o.o. w Krakowie.

Kontakt z nami

Skytech IT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków