Oferta próbna - informacje

Informacje na temat oferty próbnej.

Ważny komunikat dotyczący ofert próbnych.

Nie publikujemy ofert próbnych dla ofert masowo publikowanych na różnych portalach internetowych. Jeśli ustalimy, że Twoja oferta jest publikowana na masowych ogłoszeniowych platformach zostanie ona natychmiast z naszego portalu usunięta lub niedopuszczona do emisji. Sprzedambiznes.pl jest profesjonalną platformą gdzie przedmiotem sprzedaży i kupna są działające i przynoszące dochody firmy. Sposób sprzedaży takich firm jest odmienny od sprzedaży produktów masowych. Dziękujemy za zrozumienie.

Informacje o ofercie próbnej.

Oferta próbna jest ofertą, którą możesz zamieścić bezpłatnie, dla ofert mniejszej wartości zgodnie z informacjami podanymi w cenniku. Oferta próbna ma ukryte dane kontaktowe tzn. pozwala jedynie sprawdzić czy Twoja oferta wzbudzi zainteresowanie. Wiadomości na Twoją ofertę próbną będą spływały do Twojej skrzynki odbiorczej, lecz będziesz mógł je odczytać dopiero po opłaceniu oferty.

Zastrzegamy 7 dniowy termin na moderację tj. akceptację bądź odrzucenie oferty do publikacji próbnej

Nie ma możliwości emisji próbnej ofert międzynarodowych.

Najczęstsze przyczyny odrzucenia żądania aktywacji próbnej.

Wystawianie nieczytelnych ofert sprzedaży firm jest stratą czasu dla sprzedających i kupujących. Sprzedambiznes.pl od 2004 roku pomaga profesjonalnie i skutecznie sprzedawać firmy. W oparciu o nasze doświadczenia i doświadczenia zagranicznych partnerów opracowaliśmy kryteria akceptacji próbnych ofert na portalu.

Jeśli Twoje żądanie oferty próbnej zostało odrzucone, sprawdź czy nie występuje jedna z poniższych, najczęstszych sytuacji:

  • Dane kontaktowe wpisane w treść oferty.
  • Podana nieprawdziwa cena np. cena 1 zł.
  • Niewystarczające lub nieczytelne informacje. Patrz sekcja treść oferty poniżej.
  • Brak informacji finansowych (cena, obroty, zysk). Osoby zainteresowane kupnem gotowej firmy są zainteresowane zapłatą za natychmiastową zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Zatem informacje finansowe są podstawowymi informacjami wymaganymi przy zamieszczanych ofertach, gdyż stanowią one w oczach kupujących podstawę wstępnej selekcji atrakcyjnych ofert. Z tego powodu wymagamy podania przynajmniej dwóch informacji finansowych: informacji o cenie oraz informacji o obrocie lub zysku.
  • Niezgodność z regulaminem.
  • Brak zdjęć. W przypadku niektórych biznesów, w których wygląd decyduje o atrakcyjności dla klientów: hotele, restauracje, bary, puby, większość biznesów usługowych, materiał fotograficzny jest niezbędny dla oceny atrakcyjności oferty przez kupujących. Z tego powodu nie możemy przyjmować ofert próbnych niektórych kategorii firm bez adekwatnego materiału fotograficznego.

Treść oferty.

Informacje dotyczące przygotowywania skutecznej oferty sprzedaży.

Sposób przygotowania oferty i jej jakość ma bezpośredni wpływ na ilość otrzymywanych odpowiedzi na ofertę - zobacz więcej.