Międzynarodowa widzialność ofert lokalnych

Międzynarodowa widzialność ofert lokalnych.

Twoja oferta lokalna na portalu sprzedambiznes.pl będzie widoczna dla wszystkich międzynarodowych użytkowników sieci BizMarketZone. Możesz również samodzielnie przeglądać i tłumaczyć oferty z innych krajów. Aktualnie (stan kwiecień 2014) lista krajów uczestniczących w projekcie obejmuje 14 krajów: Polska, Francja, Republika Czeska, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Hiszpania, Meksyk, Brazylia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Szwecja.

Jak przeglądać oferty międzynarodowe?

Na listach wyników wyszukiwania zaznacz opcję wybierz wszystkie języki (rysunek poniżej). W ten sposób otrzymasz dostęp do międzynarodowej bazy ofert.


sprzedam firmę, kupię firmę

Kliknij dalej interesującą Cię ofertę zagraniczną dla uzyskania jej szczegółów. Po wyświetleniu szczegółów oferty będziesz mógł dokonać tłumaczenia treści oferty korzystając z przycisku tłumacz. Ponadto najeżdżając kursorem na znak konwersji walut będziesz mógł dokonać konwersji ceny na walutę polską. Patrz rysunek poniżej.

sprzedam firmę, kupię firmę

W jaki sposób moja oferta będzie dostępna dla międzynarodowej społeczności inwestorów?

Zaprezentowany powyżej mechanizm międzynarodowej widzialności ofert lokalnych jest widoczny z poziomu każdego kraju. Nie musisz wykonywać żadnych specjalnych czynności, po prostu zamieść ofertę lokalną i będzie ona widoczna z poziomu każdego kraju.

Co to jest oferta międzynarodowa?

Każda oferta lokalna na portalu sprzedambiznes.pl jest dostępna dla inwestorów zagranicznych. Jest to dostępność na żądnie tj. po wybraniu odpowiedniej opcji na listach wyszukiwania ofert. Jeśli chcesz promować aktywnie swoją ofertę inwestorom zagranicznym, oferujemy odrębny rodzaj oferty, ofertę międzynarodową, która powinna być zamieszczona w języku angielskim lub niemieckim i jest widoczna we wszystkich krajach portalu przez cały czas.