Jak sprzedam restaurację w 90 dni. Jakie restauracje sprzedasz szybko?

Sprzedam restaurację. Sprzedaż restauracji nie jest łatwym zadaniem. Jednakże, jeśli jest prawidłowo wyceniona a sprzedaż prowadzona na właściwym forum, może być skutecznie i szybko sprzedana, ku satysfakcji nabywcy i sprzedawcy.  Odpowiednie przygotowanie ksiąg i dokumentacji do sprzedaży restauracji jest równie ważne jak znalezienie właściwego nabywcy. Poniżej kilka wskazówek dla brokerów zaczynających sprzedaż restauracji.


sprzedam restaurację. restauracja na sprzedaż

Sprzedam restaurację. Jakie restauracje sprzedają się szybko?

Jakie restauracje sprzedają się szybko? W oparciu o wiele lat doświadczenia w kupowaniu i sprzedawaniu restauracji zdefiniowaliśmy niektóre podstawowe kryteria które pozwalają nam określić czy restauracja na sprzedaż ma potencjał by zostać sprzedana czy też nie. Dla tych restauracji, które nie spełniają tych podstawowych kryteriów, nie podejmujemy się sprzedaży.

Pierwszym kryterium jest LOKALIZACJA. Dokonujemy kategoryzacji lokalizacji na trzech poziomach – jeden, dwa i trzy. Pierwszorzędową lokalizacją byłaby lokalizacja w ruchliwym miejscu, w sąsiedztwie dobrych biznesów i populacji o wysokim lub średnim dochodzie. Drugorzędną lokalizacją byłaby lokalizacja w miejscach które są ruchliwe, lecz zamieszkane przez populację o poziomie dochodu od niskiego do średniego. Niektóre z restauracji na sprzedaż w drugiej kategorii są w bardzo ruchliwych miejscach i znajdą łatwo właściwego nabywcę. Poziom trzeci to restauracje z lokalizacjami innymi niż jeden lub dwa.

Bierzemy się za sprzedaż jedynie restauracji, które ulokowane są w pierwszej lub drugiej kategorii. Jest bardzo ciężko sprzedać restaurację, która jest ulokowana w złym miejscu, bez znaczenia tutaj jest cena restauracji na sprzedaż.

Restauracja na sprzedaż – 5 krytycznych kryteriów.

  • Lokalizacja
  • Czynsz
  • Stan wyposażenia i sprzętu
  • Możliwość konwersji
  • Oczekiwana cena

Drugim kryterium jest CZYNSZ. Jest oczywiste, że, że restauracje w lokalizacjach pierwszej kategorii będą miały wyższy czynsz niż w drugiej kategorii. Ale nadal, czynsz w restauracji na sprzedaż musi mieścić się w granicach rozsądku i nie przekraczać 10% przychodów brutto ze sprzedaży dla danego konceptu restauracji. Widzieliśmy wielu właścicieli restauracji płacących czynsz w wysokości 15% przychodów i wciąż odnoszących sukces, ale jesteśmy przekonani, że to raczej wyjątek niż reguła. Jeśli czynsz jest bardzo wysoki, dobra rada – uciekaj tak szybko jak możesz.

Trzecim kryterium jest MOŻLIWOŚĆ KONWERSJI. Czy restauracja na sprzedaż może być zmieniona w inny koncept, który nie będzie konkurował z innymi restauracjami w danym rejonie? Sporządzając profil biznesowy ofert restauracji na sprzedaż, zawsze sugeruję potencjał zmiany na inny koncept potencjalnym kupującym. Z wyjątkiem sytuacji, gdy aktualny koncept funkcjonuje bardzo dobrze w aktualnej lokalizacji, w większości restauracji, które sprzedaliśmy, nastąpiła lub  nastąpi zmiana konceptu.  Nie zajmiemy się restauracjami, które mają bardzo mały potencjał konwersji, szczególnie jeśli aktualny model nie funkcjonuje najlepiej.  

Czwartym kryterium jest STAN WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU. Jeśli wyposażenie jest w złym stanie i potrzebuje być wymienione, to samo w sobie nie stanowi jakiegoś większego problemu, lecz cena musi zostać odpowiednio skorygowana. Właściciel nie może żądać najwyższej ceny, jeśli połowa wyposażenia restauracji jest zupełnie zużyta.

Piątym i ostatnim kryterium jest OCZEKIWANA CENA. Ponieważ w przypadku większości  biznesów w tym restauracji na sprzedaż, istotne są uzyskiwane obroty , cena sprzedaży zawsze jest oparta na procencie obrotów. Większość restauracji sprzedaje się na 30%-40%  uzyskiwanych obrotów. Restauracje, które bierzemy na sprzedaż mają przynajmniej €500k obrotu. Pomijamy wszystko poniżej tej wartości, chyba, że mamy do czynienia ze sprzedażą aktywów i zasadniczo sprzedajemy wyposażenie i lokalizację po bardzo obniżonej cenie.

Powiedziawszy to, ostatnim elementem układanki jak sprzedać restaurację jest przygotowanie profile. Założywszy, że wszystkie nasze podstawowe kryteria zostały spełnione, pisemna oferta – profil zostały przygotowane, czas na poszukiwanie właściwego nabywcy. Profil restauracji na sprzedaż musi być przygotowany w języku zrozumiałym dla restauratorów co oznacza, że musisz podkreślić obroty, wysokość czynszu, lokalizacja, cena, możliwości zmiany formatu, stan wyposażenia itp (podstawowe kryteria).

Jeśli to zrobisz, przyciągniesz doświadczonych właścicieli restauracji którzy szukają nowego konceptu lub ekspansji swojego. W tym miejscu nawet nie będziesz musiał nawet dużo mówić o swojej restauracji na sprzedaż, ona się sama sprzeda.

Przy okazji, pomocne jest pozytywne nastawienie do konceptu kupującego, równie pozytywne jak kupujący ma. Jeśli nie masz tego pozytywnego nastawienia, kupujący z łatwością to dostrzeże i zniechęci się. Kupujący potrzebuje czasami kilku słów zachęty, nie stwarzaj wrażenia, że jesteś wyłącznie zainteresowany sprzedażą. Rzuć kilka idei co zrobiłbyś, by przyciągnąć więcej klientów albo jaki koncept byłby najlepszy w danej lokalizacji. Jeśli jako broker nie masz doświadczenia restauracyjnego, i nie jesteś w stanie nic wymyśleć, sugeruję, byś przeczytał dobrą książkę na temat marketingu restauracyjnego.  

I na koniec, jeśli otrzymasz telefon od nie-restauratora w sprawie Twojego listingu restauracji, postaraj się szybko zniechęcić taką osobę i sprzedaj jej inny biznes. Wierz nam, nie dojdziesz do ładu z osobą bez doświadczenia restauracyjnego.

Sprzedam restaurację art pl-007 aktualizacja 2014.04.14