Chcesz sprzedać firmę. Jakich informacji potrzebujemy?

Chcesz sprzedać firmę. Jakich informacji potrzebujemy? Jakich informacji potrzebujemy, by móc doradzić Tobie przy sprzedaży firmy. Kluczowe tematy: sprzedaż firmy, sprzedaż przedsiębiorstwa, informacje.

Uwaga: jeśli jesteś zainteresowany indywidualną pomocą przy sprzedaży firmy najszybszą metodą dokonania uzgodnień jest przysłanie nam wypełnionej karty informacyjnej. Pobierz kartę informacyjną. Wypełnioną kartę prześlij na adres biuro(małpa)sprzedambiznes.pl

Ważne: usługi zindywidualizowane możliwe dla firm, gdzie potencjalnym nabywcą może być inwestor instytucjonalny – branżowy lub finansowy (fundusze inwestycyjne). Kryterium wielkości rocznego obrotu i/lub wartości jest uzależnione od branży i charakteru działalności, dla Państwa orientacji podajemy, że orientacyjna minimalna kwota wartości transakcji może wynieść 5 mln euro. Usługi zindywidualizowane wyłącznie dla rentownych firm.

Poniżej wykaz informacji, których potrzebujemy, by móc Tobie doradzić przy doborze optymalnej procedury i/lub metody sprzedaży firmy

Opis przedmiotu działalności.

By doradzić Tobie przy sprzedaży firmy potrzebujemy precyzyjnego opisu Twojej działalności. Każda firma jest różna. W przypadku mniejszych firm, jako nabywcy mogą wchodzić osoby fizyczne. W przypadku innych potencjalnymi nabywcami mogą być inwestorzy branżowi lub inwestorzy finansowi. W jednym przypadku będziemy rekomendowali, byś sprzedawał firmę sam, w innym zarekomendujemy udział doradcy lub brokera.

Informacje, których możemy potrzebować: forma prawna działalności, ilość zatrudnionych, geografia działalności, skrócone informacje o rynku, informacja o oddziałach. Wszystko, co pozwoli nam zrozumieć co robisz i w jakiej skali.

Dane finansowe.

Potrzebujemy ponadto Twoich danych finansowych. Najlepiej jeśli prześlesz nam skan Twoich bilansów za ostatnie dwa lata działalności. Skan prześlij na biuro (małpa) sprzedambiznes.pl Nie wymagamy żadnych poufnych informacji. W szczególności nie wymagamy żadnych informacji, które nie są podawane do publicznej wiadomości np. w KRS. Potrzebujemy podstawowych danych finansowych, by wyrobić sobie pogląd, kto może być Twoją ofertą zainteresowany i/lub zaproponować Tobie jakieś rozwiązania. Ponadto, Twoje dane finansowe mogą być nam i/lub współpracującym brokerom / doradcom potrzebne, dla oceny realności oczekiwanej przez Ciebie ceny. Nasi brokerzy są wynagradzani w decydującej mierze od zamykanych transakcji. Jeśli oczekiwana przez Ciebie cena jest nierealna bądź trudna do osiągnięcia nie będziemy w stanie Ci pomóc.

Oczekiwana cena.

Podaj cenę jaką oczekujesz za Twoją firmę. W wypadku działalności gospodarczej lub tam, gdzie w grę może wchodzić sprzedaż aktywów podaj cenę za całość aktywów, w miarę możliwości specyfikując wycenę poszczególnych aktywów. Jeśli Twoja forma prawna zawiera się w formule spółki kapitałowej – spółka z o.o. lub spółka akcyjna wyraźnie zaznacz, czy mówisz o cenie za udziały czy Twojej oczekiwanej wycenie przedsiębiorstwa.

Poufność.

Wszystkie przekazywane nam informacje są jedynie dla naszej informacji, by móc Tobie pomóc i zaproponować najlepszą, naszym zdaniem procedurę postępowania w Twoim indywidualnym przypadku. Informacji tych nie przekazujemy żadnym stronom trzecim. Nie wymagamy ponadto od Ciebie żadnych informacji, które nie są publicznie dostępne w odpowiednich rejestrach czy publicznych bazach informacji.